Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

 

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Wydany pod red. F. Sulimierskiego,

B. Chlebowskiego, W. Walewskiego t 1-15, Warszawa 1880-1902

 

Tom XI s.560

Sukowce, zaśc., pow. miński, w 3 okr. pol. i par. katol. Kajdanów, gm. Stańków, niegdyś własność radziwiłłowska w hrabstwie kojdanowskim, teraz hr. Czapskich, należy do domin. Stanków; ma 16 osad zamieszkałych odwiecznie przez szlachtę zagrodową: Rusewiczów, Nowickich, Wołosewiczów, Klimowiczów i In. Grunta szczerkowo-gliniaste; tu się wyrabia wyborna cegła i kafle proste piecowe; miejscowość falista, dość leśna Cerkiew od 1843r. (ob. Mińskie eparch. wied., 1843r., Nr.23) A. Jel.

 

Tom XIII s.757

Wojnówka 1) i dobra , pow. brzeski gub. grodzieńskiej, w 5 okr. pol., gm. Wierzchowicze, o 50 i 52 w.

Od Brześcia. ma 449 dzies. ziemi włośc. (25 łąk i past.,185 nieuż.) dobra, własności Wołyncewiczów 567dzies. (50 łąk i past.,315 lasu, 43 nieuż.).

 

Tom XV b s.208

Lachy 2) fol  i okolica, pow. prużański gm. michajłowska 4 w. od Prużan. . ma 86 dz; fol. w części Wołyńcewiczów, 80 dz. Szaniewskich 55 dz; okolica 98 dz.

 
Tom XV b s.340

Misiowce 1) i fol., pow. kobryński, gm. Drohiczyn, 58 w. od Kobrynia . ma 66 dz; fol. Wołyncewiczów, 283 dz.

 

Tom XV b s. 467

Podelesna fol., pow. Pużański, gm. Michajlowska,  10 w. od Prużany, Wołyncewiczów, z urocz. Śmieciuchowszczyzna i Kraśnik 458 dz.

 

 

Strona główna