Archiwum
Wo章sewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Bibliografia

Publikacje i artyku造 zwi頊ane z naszymi rodzinami

Abramowicz Zofia, Citko Lila, Dacewicz Leonarda, S這wnik historycznych nazw osobowych Bia這stocczyzny
(XV-XVII w.), t. II P - , Bia造stok 1998 [zobacz]

Albin Kazimierz,
List go鎍zy, Warszawa 1996. [zobacz]

Arciszewska-Jakubowska Helena, Harcerstwo Poleskie. Brze-Kobry, Z鉉ki 2001 [zobacz]

Berg Nikolaj Vasil'evi, Zapiski o polskich spiskach i powstaniach. Cz. 10 Warszawa 1906 [zobacz]

Bielecki Robert, Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831-1879, Warszawa - ód 1992 [zobacz]

Boniecki A, Herbarz Polski: wydanie nowe, elektroniczne wydanie drugie, rozpozna,
zanalizowa i za indeksowa dr Marek Jerzy Minakowski wersja 1.0. Kraków 2002 [zobacz]

Brodziecki Czes豉w, Kolno na Mazowszu, Warszawa 1982 [zobacz]

Chodynicki Kazimierz, Ateneum Wile雟kie: czasopismo naukowe powi璚one badaniom przesz這ci
ziem Wielkiego. X. Litewskiego. Rocznik XI, Wilno 1936 [zobacz]

Chotkowski W豉dys豉w, Dzieje zniweczenia w. Unii na Bia這rusi i Litwie w wietle pami皻ników Siemaszki, Kraków 1898 [zobacz]

Ciechowicz Jan, Rody rycerskie Wielkiego Ksi瘰twa Litewskiego, Tom V S-, Rzeszów 2001 [zobacz]

Cumft Olgierd, Kujawa Hubert Kazimierz, Ksi璕a lotników polskich poleg造ch zmar造ch i zaginionych 1939-1946,
Warszawa 1989 [zobacz]

Dacewicz Leonarda, Antroponimia Bia貫gostoku w XVII-XVIII wieku, Bia造stok 2001 [zobacz]

Dumin Stanis豉w, Górzy雟ki S豉womir, Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzie雟kiej, mi雟kiej,
mohylewskiej, smole雟kiej i witebskiej,
Warszawa 1992 [zobacz]

Dunin-Borkowski Seweryn Jerzy, Spis Nazwisk Szlachty Polskiej, Lwów 1887 [zobacz]

Dziadulewicz Stanis豉w, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Warszawa Wilno 1929
(Reprint autor opracowania Ryszard Jurzak) [zobacz]

Epsztein Tadeusz, Górzy雟ki S豉womir,
Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930 województwo poleskie,
województwo wo造雟kie,
Warszawa 1996 [zobacz]

Gajl Tadeusz, Herby Szlachty Polskiej Porozbiorowej 1772-1918, Gda雟k 2005 [zobacz]

Gajl Tadeusz, Herby Szlacheckie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Gda雟k 2003 [zobacz]

Grot Leszek, υbariew Grigorij, Pami耩 wspólnej walki, Warszawa 1989 [zobacz]

Grzegorz Motyka. Ukrai雟ka partyzantka 1942–1960. Dzia豉lno Organizacji Ukrai雟kich Nacjonalistów
i Ukrai雟kiej Powsta鎍zej Armii
, 2006 [zobacz]

Gumkowski Janusz, Ku豉kowski Tadeusz, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwy窺zym Trybuna貫m Narodowym,
Warszawa 1961 [zobacz]

Judyccy Agata i Zbigniew, Polonia S這wnik biograficzny, Warszawa 2000 [zobacz]

Kraszewski Józef Ignacy, Rok ostatni panowania Zygmunta III. Tom 1, Wilno 1833 [zobacz]

Konarski Szymon, Indeks nazwisk do Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego. Warszawa 1993 [zobacz]

Konarski Szymon, S這wnik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s這wia雟kich - indeks nazwisk,
Warszawa 1995 [zobacz]

Koneczny Feliks, Polska w kulturze powszechnej, t. 1, 2, Krakow 1918 [zobacz]

Kuropatnicki Ewaryst Andrzej, Wiadomo o kleynocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiey
i Wielkim Xi瘰twie Litewskim, Warszawa 1789. [zobacz]

Krosnowski Adolf, Almanach Historique ou Souvenir de l'Emigration Polonaise, Pary 1837-38 [zobacz]

Kryska-Karski Tadeusz, 真rakowski Stanis豉w, Genera這wie Polski Niepodleg貫j, Warszawa 1991 [zobacz]

Krzystek Tadeusz Jerzy, Polskie Si造 Powietrzne w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1947, Warszawa 2008. [zobacz]

ks. Kruszka Wac豉w, Historya Polska w Ameryce, Milwaukee 1905. Tom VI [zobacz]

Lewakowska Anna, Lewakowski Jacek, Walczak Wojciech, Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich
Drugiej Rzeczpospolitej – województwo poleskie
, tom III, Warszawa 2000 [zobacz]

Lulewicz Henryk, Akty zjazdów stanów Wielkiego Ksi瘰twa Litewskiego, T.1, Okresy bezkrólewi (1572-1576, 1586-1587, 1632, 1648, 1696-1697, 1706-1709, 1733-1735, 1763-1764), Warszawa 2006 [zobacz]

Lulewicz Henryk, Rachuba Andrzej, Metryka Litewska, Rejestr Podymnego Wielkiego Ksi瘰twa Litewskiego.
Województwo nowogródzkie 1690 r
., Warszawa 2002 [zobacz]

ㄆkasiak Jan, Wo造雟ka Szko章 Podchor嘀ych Rezerwy Artylerii im. Marcina K鉍kiego, Pruszków 2000 [zobacz]

ㄆkasiak Jan, Szko豉 Podchor嘀ych Rezerwy Piechoty, Pruszków 2003 [zobacz]

Malewski Czes豉w, Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku, Wilno 2002 [zobacz]

Malewski Czes豉w, Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Wilno i powiat wile雟ki – r瘯opis [zobacz]

Malczewski Z. TChr., W trosce nie tylko o rodaków. Misjonarze polscy w Brazylii, Curitiba 2001 [zobacz]

Micel Micha, Spis powsta鎍ów 1863 roku wi瞛ionych w twierdzy kijowskiej, Przemyl 1995 [zobacz]

Nicieja Stanis豉w S豉womir, Cmentarz ㄊczakowski we Lwowie w latach 1786-1986, Warszawa 1988 [zobacz]

Paczkowski Alfred, Ankieta cichociemnego, Warszawa 1981 [zobacz]

Pawluk Marian, Ksi璕a pami璚i kadetów II Rzeczypospolitej, [zobacz]

Piórkowski Tomasz, Artylerzyci z cenzusem. Mazowiecka szko豉 podchor嘀ych rezerwy artylerii
im. Gen. Józefa Bema w Zambrowie
, Pruszków 2003 [zobacz]

Przyborowski Walery, Dzieje 1863 roku, Tom 3, Kraków 1902 [zobacz]

Rachuba Andrzej, Metryka Litewska Ksi璕a wpisów nr 131, Warszawa 2001 [zobacz]

Rawita-Gawro雟ki Fr, Rok 1863 na Rusi, Lwów 1902 [zobacz]

R隕owski Grzegorz, Przewodnik Polska egzotyczna I, Pruszków 2004. [zobacz]

Rybarska E., Je鎍y zmarli i zaginieni. Alfabetyczne wykazy 457 je鎍ów wojennych z 1939 roku – Polaków i obywateli polskich – zmar造ch w obozach jenieckich NKWD w latach 1939-41 oraz 1328 zaginionych w czasie ewakuacji obozu lwowskiego latem 1941, Warszawa 1999 [zobacz]

Rybka Ryszard, Stepan Kamil, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939, Kraków 2003 [zobacz]

Sewastianowicz Ireneusz, Kulikowski Stanis豉w, Nie tylko Katy, Bia造stok [zobacz]

Skowro雟ki E, Spis Alfabetyczny Obywateli Ziemskich Królestwa Polskiego ze wskazaniem ostatniej stacji pocztowej,
Warszawa 1909 [zobacz]

Siemiradzki Tomasz, Porozbiorowe dzieje Polski, czyli Jak naród polski walczy za Ojczyzn, Cieszyn1910 [zobacz]


S豉wi雟ka- Zakocielna Ewa,
By豉 taka szko豉, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie 1915-1939,
Londyn 1987 [zobacz]

Szczeniak, Andrzej Leszek, Katy Lista ofiar i zaginionych je鎍ów obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk,
Warszawa
1989. [zobacz]

Szyma雟ki Antoni,
Ca貫 篡cie za sterami, Warszawa 1988 [zobacz]

liwowska Wiktoria, Zes豉鎍y polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej po這wie XIX wieku. S這wnik biograficzny,
Warszawa 1998. [zobacz]

wiebocki Henryk, Auschwitz 1940-1945. Studien zur Geschichte des Konzentrations und Vernichtungslagers Auschwitz., t. IV, Owi璚im 1999, [zobacz]

Wilanowski B., Zaj鉍zkowski St., Ateneum Wile雟kie: czasopismo naukowe powi璚one badaniom przesz這ci ziem Wielkiego. X. Litewskiego. Rocznik XIII. Zeszyt 1, Wilno 1938. [zobacz]

Wolyncewicz Stefan, Bahnbestimmung des Planeten 210 "Isabella.", Wiede 1883 [zobacz]

Almanach Polska Towarzyka 1926, Warszawa 1926 [zobacz]

Dziesi璚iolecie 2 pu趾u lotniczego w Krakowie 1921-1931, Kraków 1931 [zobacz]

Herbarz Polski wiadomoci historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich u這篡 i wyda Adam Boniecki Tom 1-16 i Uzupe軟ienia, Warszawa, 1899-1913 [zobacz]

Katy Ksi璕a Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000 [zobacz]

Ksi璕a Pami璚i Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowoci Polski po逝dniowej 1940-1944.
Praca zbiorowa pod redakcj naukow Franciszka Pipera i Ireny Strzeleckiej,
Warszawa – Owi璚im 2002 [zobacz]

Ksi璕a pochowanych 穎軟ierzy polskich poleg造ch w II Wojnie wiatowej t. III, t. V [zobacz]

Ksi璕a poleg造ch na polu chwa造 穎軟ierze Ludowego Wojska Polskiego polegli i zmarli z ran i zaginieni w czasie II Wojny wiatowej
w latach 1943-1945,
Warszawa 1974 [zobacz]

Ksi璕i zgonów z Auschwitz. Tom III. Ksi璕i Zgonów z Auschwitz. Indeks nazwisk M – Z, München 1995 [zobacz]

Lista starsze雟twa oficerów zawodowych korpusu sanitarnego, Warszawa 1934. [zobacz]

Metryka Ruska (Wo造雟ka) Regesty dokumentów kancelarii koronnej dla ziem ukrai雟kich (województw wo造雟kiego, brac豉wskiego, kijowskiego i czernichowskiego) 1569-1673, Kijów 2002 [zobacz]

Polscy je鎍y wojenni i internowani. Ksi璕a poleg造ch Tom V, Pruszków 1996 [zobacz]

Polacy w wojnie hiszpanskiej (1936-1939), Warszawa 1963 [zobacz]

Pomniki bojowników o niepodleg這 1794-1863, Warszawa 1929 [zobacz]

Rocznik oficerski 1924, Warszawa 1924. [zobacz]

Rocznik Oficerski 1928, Warszawa 1928 [zobacz]

S這wnik biograficzny teatru polskiego 1765-1965, Warszawa 1973 [zobacz]

S這wnik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s這wia雟kich, Wydany pod red. F. Sulimierskiego,
B. Chlebowskiego, W. Walewskiego t 1-15,
Warszawa 1880-1902 [zobacz]

S這wnik Pseudonimów Pisarzy Polskich T.V 1971-1995, Wroc豉w 1998 [zobacz]

Volumina legum: Przedruk Zbioru praw staraniem XX. pijarów w Warszawie od roku 1732 do roku [1793],
Tom 7
[zobacz]

Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, t.6, Warszawa 2004 [zobacz]

Wspó販zeni Uczeni Polscy S這wnik biograficzny Tom IV S-, Warszawa 2002 [zobacz]

Wykaz Polskich Rodzin Szlacheckich, Polska Encyklopedia Szlachecka W opracowaniu: Dr Fil. S..J. Startyko - Kasprzyckiego i Ksi璠za Micha豉 Dmowskiego Tom XII Warszawa, 1938 Zeszyt 2(49) [zobacz]

czasopisma:

Brecker Zbigniew, Absolwenci Szko造 Podchor嘀ych Sanitarnych w Warszawie, Listy do redakcji,
[w:] Wojskowy Przegl鉅 Historyczny, Warszawa 1994 t. 1- 2 [zobacz]

D瑿ski Jerzy, Romowie w Kl Auschwitz- Wybrane Losy, [w:] „Dialog - Pheniben” Nr. 1, 1997 r., [zobacz]

Jakubski Roman J.A., Sprostowanie do artyku逝 o Absolwentach z Ujazdowa, Listy do redakcji,
[w:] Wojskowy Przegl鉅 Historyczny, Warszawa 1994 t. 4 [zobacz]

Kuropieska Józef, O niedostatkach szkolenia operacyjnego w armii II Rzeczpospolitej
[w:] Wojskowy Przegl鉅 Historyczny, Warszawa 1969 t. 2 [zobacz]

Krzeczkowski J, Znicz, Wilno 1835 [zobacz]

Pawlak Jerzy, Baza lotnicza D瑿lin w 1939 r. [w:] Wojskowy Przegl鉅 Historyczny 1994 nr 4 [zobacz]

Rubas Miros豉w Jan, Materia造 do epitafiów katy雟kich, Lista strat 穎軟ierzy KOP wi瞛ionych w obozach sowieckich
[w:] Wojskowy Przegl鉅 Historyczny 1994 nr 3 [zobacz]

Rudzi雟ki Eugeniusz, Wspomnienia dziennikarzy z okresu okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1970. Pracownia historii czasopimiennictwa polskiego XIX i XX wieku Polskiej Akademii Nauk. [w:] Materia造 i studia do historii prasy i czasopimiennictwa polskiego. Zeszyt 15 [zobacz]

Samusikowie Katarzyna i Jerzy, Akcja dwory: Na lenej polanie, [w:] „Spotkanie z zabytkami”,
lipiec 1998 [zobacz]

Tworkowski Zenon, Trzeci Prezes Bia這stocki In. Leon Wo章sewicz, [ w:] „Biuletyn Stowarzyszenia Elektryków Polskich”
nr 16, Bia造stok maj 2003 [zobacz]

Wo造ncewicz Wollen Wac豉w, Rozwój opieki szpitalnej nad umys這wo niedorozwini皻ymi w Anglii,
[w:] Archiwum Historii Medycyny 1969, XXXII, [zobacz]

Gazeta Wyborcza, Po瞠gnania Nekrologi, 25 lutego 2005 [zobacz]

G這s Wielkopolski, Interwencja, 11.10.2007 [zobacz]

Kurjer Warszawski, 3-4 marzec 1929 r Nr 61- 62 [zobacz]

Kurier Warszawski 8-9 kwiecie 1931 Nr.95-96 [zobacz]strony www:

Al Za, Jedyny taki stulatek [w:] Dziennik Stargardzki [zobacz]

Diariusza sejmu - Sejm grodzie雟ki 1793 r. [zobacz]

Geograficzny fakultet MGU imienia υmonosowa, Studenci i pracownicy fakultetu którzy nie wrócili z wojny [zobacz]

Gwozdek Zdzis豉w, Lista odznaczonych i awansowanych w Bia這stockim Okr璕u Armii Krajowej. Wersja elektroniczna [zobacz]

ks. K豉pkowski W豉dys豉w, Kronika Gimnazjum w. Kazimierza w Sejnach 1932 – 1938 [zobacz]

Kolendo Jadwiga, Odpowiedz na artyku w G這sie znad Niemna [zobacz]

Lista zmar造ch - Szpital Bulvarny Kijów [zobacz]

Magdalena Lubi雟ka, Niezwyk貫 urodziny [w:] Gazeta 7 dni powiatu stargardzkiego [zobacz]

Porz鉅ek Nabo瞠雟tw w Parafii w. Józefa w Opolu od 1. do 7. czerwca 2009 [zobacz]

Osadnictwo i Bernacki Most [zobacz]

Struktura organizacyjna i obsada personalna 1 Dywizji Pancernej na prze這mie sierpnia i wrzenia 1944 r [zobacz]

Tumiel Celina, Historia szko造 w Kunicy. [zobacz]

Wawrzy鎍zak Marcina i Matyldy, Blog internetowy - marcinimatylda.blox.pl [zobacz]

156 Pu趾 Piechoty (II RP), Wikipedia [zobacz]publikacje w j. angielskim

Petrou Michael, Renegades: Canadians in the Spanish Civil War, 2009 [zobacz]

British Medical Journal, Volume 297, 1988 [zobacz]

The Psychiatrist, PGW 13 (2): 105. (1989) [zobacz]

strony www:

Canadian Volunteers in Spain 1936-1938 [zobacz]

Soviet monument in Freidorf [zobacz]

publikacje w j. niemieckim

Amtliches Fernsprechbuch fr das Generalgouvernement - Urz璠owa Ksi嘀ka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa,
Deutsche Post Osten - Niemiecka Poczta Wschodu [zobacz]

publikacje w j. rosyjskim

Алфавитный список полковников русской армии из книги «Список полковникам по старшинству.
Составлен по 1 ноября 1907 года. Часть 1.
Alfavitny spisok polkovnikov ruskoy armii iz knigi „ Spisok polkovnikov po starshenstvu”.
Sostavlen po 1 noyabrya 1907 goda. Chast.1 [zobacz]

Алфавитный список дворян внесённых в Родословную книгу Дворянского собрания Смоленской губернии.
По данным, опубликованным на 1897 г.
Alfabetyczny spis szlachty wpisanej do ksi璕i rodowodowej Zgromadzenia Szlacheckiego regionu smole雟kiego.
Wed逝g danych opublikowanych w 1897 roku [zobacz]

Алфавитный указатель адресов жителей г. Москвы и ея пригородов, Вся Москва на 1917 год
Alfavitnyi ukazatel adresov zhiteley g. Moskvy i ey prigorodov, Vsya Moskva na 1917 god. [zobacz]

Акты Виленской Комиссии для разбора древних актов. Вильна Т. 24. Акты о боярах. Вильна 1897
Akty Vilenskoû Kommissieŭ dlâ razbora drevnih aktov. T. 24, Akty o boârah. Vilno 1897 [zobacz]

Бовкало Александр Александрович, Белое Духовенство [w:] petergen.com
Bovkalo Aleksandr Aleksandrovich , Beloe Duhovenstvo [zobacz]

Н.А. Беляева, Н.А. Троицкая, Таможня в Забайкалье: документы и материалы. 1862-1926 гг. Владивосток 2008
N.A Belyeva, N.A. Troickaya, Tamozhnaya w Zabaykale: dokumienty i materialy. 1862-1926 g. Vladivostok 2008 [zobacz]

С. В. Волков, Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны, 2003
S.V. Volkov, Beloe dvizhenie. Enciklopedya Grazhdanskoy voyny, 2003 [zobacz]

С.В Волков, Офицеры армейской кавалерии: Опыт мартиролога, 2004
S.V. Volkov, Oficery armejskoj kavalerii: Opyt martipologa 2004 [
zobacz]

Летопись войны с Японией 1904–1905 гг.
Высочайший приказ 26 марта, [1905 r] За отличия в делах против японцев.
Letopis voyny c Yaponiey 1904 – 1905 gg.
Vysochayshiy prkiaz 26 marta, Za otlichiya v dlelah protiv yaponcev.
[zobacz]

Михаил Жур, Польско-российский военный биографический словарь Офицеры и генералы польского происхождения в Российской армии (до 1918)
(
真r Michai, Polsko - rosyjski wojenny biograficzny s這wnik Oficerowie i genera這wie polskiego pochodzenia w Armii Rosyjskiej (do 1918) [zobacz]

М.С. Хитин. Пограничная охрана Дальневосточной Республики. «Россия и АТР», № 4, 2006.
M.S. Hitin, Pogranichnaya ohrana Dalnevostochnoy Respubliki. Rosiya i ATR, Nr 4, 2006 [zobacz]

В.Н. Черепица. Гродненский Православный Некрополь(с древнейших времен до начала xx века). Гродно 2001
(V.N. Cherepica. Grodnenskiy Pravoslavny Nekropol (z dervnyshih vremen do nachala XX vieka). Grodno 2001) [
zobacz]

Любовь Гаврилюк, Найден Белорусский фотографический архив 1900-х годов, [w:] photoscope.by
Lyubov Gavrilyuk, Nayden Belorusskii fotografcheskii arhiv 1900 – h godov [zobacz]

Летопись войны с Японией 1904–1905 гг.
Letopis voiny s Yaponiey 1904 – 1905 gg. [zobacz]

JOB.RU, Страница резюме, ВОЛОНСЕВИЧ ИГОРЬ СВЯТОСЛАВОВИЧ
JOB.RU, Stranica rezjume, Volonsevich Igor Svjatslavovich [zobacz]

Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии [w:] enci.ru,
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса В,
Kavalery ordena Svyatogo Georgiya IV klassa V [zobacz]

Михайловская артиллерийская академия
Mihailovskaya artilleryskaya akadmemya [zobacz]

Сергїй Лисенко, Евген Чернецький, ПРАВОБЕРЕЖНА ШЛЯХТА кіиець XVIII – перша половина XIX ст.
Список шляхти Волинської ,
Κиївської та Подільської губерній дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія, Біла Церква 2002
(Sergiey Lisenko, Yevgien Chernecki Prawobirezna szlachta kinec XVIII-pierwsza polowina XIX
Spisok szljachty Volinckoj Kijowskoj Podolskoj guberni dworjanski prawa jakoi perewirila Centralnaja rewizyjna komisja) [
zobacz]

Список медицинским и ветеринарным врачам, классным чиновникам и священникам Отдельного Корпуса Пограничной Стражи по старшинству. Составлен на 1 Июля 1904 г.
Spisok medicinkim i veterinarnm vrcham, klassnym chinovnikam i svyshennikam Otdelnogo Korpusa Pogranichnoy Strazhi po starshinstvu Sostavlen na 1 Iyulia 1904 g. [zobacz]

Диакон Владимир Марков "Журнал Московской Патриархии",1978, № 7
(Diakon Vladimir Markov „Zurnal Maskowskoj Patriarchi)[
zobacz]

Пресс-служба ДВТУ 23.05.2005, 23 мая Владивостокской таможне исполняется 104 года
Press sluzhba DBTU 23.05.2005, 23 may Vladivostokckoy tamozhne ispolnyetcya 104 goda [zobacz]

Spisok dvorjan Volynskoy guberni, 砰tomierz 1905 [zobacz]

Профессионалы нефтегазовой отрасли, Москва 1996 г.
(Zawodowcy naftowo-gazowej dziedziny, Moskwa 1996 r) [zobacz]

Житель столицы - spis mieszkanców stolicy Rosji – Moskwy [zobacz]

druki ulotne [zobacz]

karty pocztowe [zobacz]

mapy


Strona gówna