Archiwum

Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami…zobacz

 

 

Михаил Жур, Польско-российский военный биографический словарь

Офицеры и генералы польского происхождения в Российской армии (до 1918)

(wersja elektroniczna zobacz plik w formacie PDF.)

 

 

ВОЛОНЦЕВЧ

 

И.А. плк. (1900)

Е.В. ппор. (1914)

 

ВОЛОСЕВЧ

 

И.А.  кпт. (1911)

 

ВОЛЫНЦЕВИЧ – СИДОРОВИЧ

 

В.В плк. (1904)

В.В кпт. (1911)

 

 

 

Michaił Żur, Polsko – rosyjski wojenny biograficzny słownik

Oficerowie i generałowie polskiego pochodzenia w Armii Rosyjskiej  (do 1918)

(wersja elektroniczna zobacz plik w formacie PDF.)

 

 

WOŁONCEWICZ

 

I.A. płk. (1900)

E. W. ppor. (1914)

 

WOŁOSEWICZ

 

I.A. kpt. (1911)

 

WOŁYNCEWICZ – SIDOROWICZ

 

W.W. płk. (1904)

W.W. kpt. (1911)

 

Strona główna