Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz
Алфавитный указатель адресов жителей г. Москвы и ея пригородов, Вся Москва на 1917 год
Alfavitnyi ukazatel adresov zhiteley g. Moskvy i ey prigorodov, Vsya Moskva na 1917 god.

s.94

Волонцевичъ Анна Ив.(Иванъ) двор.7-й Ростовскiй 15 Имл. Рос. Истор. Музей.
Валент. (Валентинъ) Еф. (Ефримъ) двор.7-й Ростовскiй 15

Alfabetyczny spis mieszkańców Moskwy i przedmieść na rok 1917

s.94

Voloncevich Anna Iv. (Ivanovna)
Voloncevich Valentin Efrimovich

Zobacz; strona tytułowa publikacji, strona 96 na której znalazłem interesującą informację wraz z powiększeniem.
Strona główna