Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz
Александр Александрович Бовкало, Белое Духовенство [w:] petergen.com
Aleksandr Aleksandrovich Bovkalo, Beloe Duhovenstvo

http://www.petergen.com/bovkalo/biogr/belduch.html

Сокращения:

ЖМП - Журнал Московской Патриархии
Московские ЕВ - Московские епархиальные ведомости
СПб ЕВ - Санкт-Петербургские епархиальные ведомости
ЦВ М - Церковный вестник. Москва.
ЦВ СПб - Церковный вестник. Ежемесячное издание Санкт-Петербургской Епархии.

А - И

ВОЛЛОСОВИЧ Александр ( - Воложин, Минская обл., 1 июля 1970, на 61-м г.), протоиерей (Минская епархия):
Некролог // ЖМП. 1970. № 12. С. 31.

ВОЛЫНЦЕВИЧ Сергий Павлович (Волковыск, Гроднеская обл., 16 октября 1975, на 71-м г.), протоиерей (Минская епархия): Некролог // ЖМП. 1976. № 7. С. 33.


tłumczenie autor serwisu P.W.


Duchowieństwo diecezjalne

Skróty:

ŻMP – Dziennik moskiewskiego patriarchatu
EB Moskwa – Moskiewskie wiadomości diecezjalne
SPB EB - Petersburskie wiadomości diecezjalne
CB M- Gazeta kościelna. Moskwa
CB CPB - Gazeta kościelna. Publikacje w Petersburskiej diecezji

A - I

VOLLOSOVICH Alexander (- Wołożyn, obwód mińsk., 1 lipca 1970 r., w 61 roku), arcykapłan (diecezja Mińsk): Nekrolog / ZHMP. 1970 roku. № 12. C. 31.

VOLYNTSEVICH Siergiej Pawłowicz (Wołkowysk, region grodzieński, 16 października 1975 r., w 71 roku), arcykapłan (diecezja Mińsk): Nekrolog / ZHMP. 1976 roku. № 7. C. 33.Strona główna