Archiwum

Wołąsewicza

 

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

Ryszard Rybka, Kamil Stepan, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939.Kraków 2003

Nota z obwoluty książki:

Praca poświęcona jest polityce awansów oficerskich w Wojsku Polskim, zagadnieniem tworzenia i przekształcania kadry wojska w okresie jego intensywnych reform, przeprowadzonych pod kierownictwem Edwarda Rydza-Śmigłego w ostatnich latach Drugiej Rzeczpospolitej (1935-1939). Kwestia ta, często obecna we wspomnieniach, nie była dotąd przedmiotem naukowej analizy.

Główną część książki stanowi kompletny, nigdy dotąd niepublikowany, wykaz wszystkich promocji i awansów oficerów zawodowych i oficerów rezerwy wszystkich broni, dokonanych w okresie po śmierci Marszałka Józefa Piłsudzkiego. Materiały, częściowo drukowane w ministerialnych tajnych dziennikach personalnych, zostały uzupełnione o niepublikowane dane z akt Departamentu Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych

 

Nazwisko Imię

 Nr strony

Uwagi autora serwisu

Wołosewicz Zbigniew

13,516

 

Wołosewicz Zdzisław

136

 

Wołyncewicz Jerzy

374,501

Drzewo genealogiczne

Wołyńcewicz Kazimierz Józef

72

Drzewo genealogiczne

Wołyńcewicz Wacław

5,466

Drzewo genealogiczne bibliografia w sieci

 

 

§          Wołosewicz Zbigniew

s.13

Starszeństwo z 15 października 1935

Podporucznicy

w korpusie oficerów inżynierii i saperów:

 

28. Wołosewicz Zbigniew (9 II 1913)

 

s.516

Starszeństwo z 19 marca 1939

Porucznicy

w korpusie oficerów saperów:

grupa liniowa

 

28. Wołosewicz Zbigniew (9 II 1913)- 15 X 35/28

 

 

§          Wołosewicz Zdzisław

s.136

Starszeństwo z 1 stycznia 1936

Podporucznicy rezerwy:

w korpusie oficerów piechoty

 

119.Wołosewicz Zdzisław (22-VIII-1908)

 

§          Wołyncewicz Jerzy

s.374

Starszeństwo 1 stycznia 1936

Porucznicy

W korpusie oficerów sanitarnych:

 

6.lek.Wołyncewicz Jerzy (11-IV-1908) – 1-III-34/1

 

s.501

Starszeństwo z 19 marca 1939

Kapitanowie (rotmistrzowie):

w korpusie oficerów zdrowia:

grupa lekarzy

 

3.lek.Wołyncewicz Jerzy (11-IV-1908) – 1-I-36/6

 

 

§          Wołyńcewicz Kazimierz Józef

s.72

Starszeństwo z 1 stycznia 1934

Podporucznicy Rezerwy:

w korpusie oficerów rezerwy

 

2928.Wołyńcewicz Kazimierz Józef (12-III-1907)

 

§          Wołyńcewicz Wacław

s.5

Starszeństwo  1 czerwca 1935

Podporucznicy:

w korpusie oficerów sanitarnych:

 

1.lek.Wołyńcewicz Wacław (9-III-1909)

 

s.466

Starszeństwo  19 marca 1938

Porucznicy

W korpusie oficerów zdrowia:

grupa lekarzy

 

10.lek.Wołyńcewicz Wacława (9-III-1909) – 1-VI-35/1

 

Strona główna