Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami …zobacz


B. Wilanowski, St. Zajączkowski, Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego. X. Litewskiego, Rocznik XIII. Zeszyt 1, Wilno 1938.

Ateneum Wileńskie, wydawane było przez Wydział III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie w latach 1923-1939.

W publikacji tej znalazłem artykuł:

Maria Popowska. Rys dziejów Kartuzji Bereskiej w latach 1648 – 1831 s.45

Autorka w swoim artykule szczegółowo opisuje dzieje klasztoru w Berezie Kartuskiej w latach 1648-1831. W artykule znalazłem bardzo ciekawa dla nas informację:

s.101


„ Jedną z bardziej zawiłych i przeciągłych spraw jest spór graniczny ze starostwem zdzitowskim i sokołowskim. Zatargi o granicę między Berezą a Zdzitowem sięgają jeszcze czasów poprzednich ich dziedziców. Mówi o tem kopja „listu zakazowego”, wydana w imieniu Króla Zygmunta III, warującego Mieleszkowi b. dzierżawcy Zdzitowa, aby zniósłszy się co do czasu i miejsca z komisarzami królewskimi, zjechał osobiście w celu ustalenia odnośnych granic. Wbrew konstytucjom z lat 1631, 1635, 1669, zabraniającym duchowieństwu wchodzenia w stan posiadania czy to drogą kupna, czy darowizny obszarów ziemskich, kartuzi niedługo po osiedleniu się w dobrach sapieżyńskich zajęli dla siebie w sąsiednim Zdzitowie, należącym również wówczas do Sapiehów, 3 włóki gruntu w charakterze dzierżawy. Sąd exdywizorski z 4.XI.1671 kazał im z tej dzierżawy ustąpić, zmuszając przytem do opłacenia podymnego i pokrycia expensów prawnych. Grunta te jednak wracają do klasztoru na mocy wieczystego zapisu z dn. 18.III. 1672, dokonanego przez Krystynę z Wołyncewiczów Wysokińską, która je otrzymuje w charakterze darowizny za zasługi w swoim czasie jej rodziców dla rodziny Sapiehów.”

Autorka artykułu informację dotyczące Krystyny Wołyncewicz Wysokińskiej uzyskała z Archiwum Uniwersytetu Wileńskiego nr przypisu BUW – 69 (11,12)

Publikację możesz znaleźć na stronie: http://buwcd.buw.uw.edu.pl
Digitalizacja i prawa do publikacji : Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Zobacz:
strona tytułowa
Ateneum Wileńskie 1938...[zobacz]
stronę z interesującym nas wpisem 101 ...[zobacz]

Analiza informacji z publikacji dokonana przez autora serwisu:

Krystyna Wołyncewicz po mężu Wysokińska - z wpisu nie można określić daty urodzenia Krystyny, jest na pewno osobą pełnoletnią - są dwie możliwości Krystyna Wołyncewicz jest wdową i przekazuje dobra swoje dla klasztoru jest wieku ok.50-60 lat, druga teza to, że jest panną lub wdową w wieku 20-30 lat przekazuje dobra dla klasztoru sama wstępując do któregoś z zakonów. Jest osobą bezdzietną, jeżeli miała by dzieci nie podejrzewam, że przekazała by tak hojny dar dla klasztoru. Rok urodzenia po 1612 przed 1650. Drugą bardzo cenną informacją jest to, że Wołyncewiczowie (rodzice Krystyny Ojciec i Matka) byli związani z rodem Sapiehów najprawdopodobniej przez służbę dla tej magnackiej rodziny, istnieje prawdopodobieństwo, że Krystyna była „wychowanką” Sapiehów (po śmierci rodziców), a majątek był jej przekazany jako „wiano” . Trzecia informacja to potwierdzony obszar geograficzny skąd wywodzą się Wołyncewicze – Polesie, okolice Kobrynia, Prużan, Berezy Kartuskiej.Strona główna