Archiwum

Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami…zobacz

 

 

 

Leonarda Dacewicz, Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku. Białystok 2001

 

Antroponimia XVII- i XVIII-wiecznego Białegostoku i okolic, uwzględniająca nazwy osobowe kolejnych właścicieli dóbr białostockich aż do momentu założenia miasta. W książce: WSTĘP:

1. Początki Białegostoku i okolicznego osadnictwa.

2. Powstanie miasta Białegostoku.

3. Ludność.

4. Stan badań antroponimii Białegostoku.

5. Charakterystyka źródeł. NAZWISKA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W ASPEKCIE LINGWISTYCZNO-KULTUROWYM:

I. Antroponimia Podlasia na tle ogólnopolskim.

II. Proces kształtowania się antroponimii Białegostoku.

III. Antroponimia Białegostoku a zróżnicowanie etniczne.

1. Nazwiska polskie i wschodniosłowiańskie.

2. Nazewnictwo Żydów.

3. Nazwiska niemieckie.

4. Nazwiska litewskie.

SŁOWNIK NAZW OSOBOWYCH.

 

s.260

 

WOŁOSOWICZ: Josaphatus Wołłosowicz, MKV 15; Josephu Wołłosowicz 1752, MKII 31 v. Por. n. os Wołosowicz (im. Wsł Wołos < cerk. Własij SLI) SHNO.

 

WOŁOSZEWICZ: Elia Wołoszewicz 1741, MKII 8. Por. WOŁOSEWICZ; Etn. Wołosz, Wołoch Rym 296.

 

Źródła i ich oznaczenia.

 

MKII -  Metryczna Księga Ślubów parafii Białystok l. 1740 – 1801, BTN

MKV – Metryczna Księga Chrztów parafii Farnej Białystok, l.1734, 1750-1755, AP Białystok

 

 

Strona główna