Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Raptularz

 

Raptularz* chrztów parafii Adamowicze koło Grodna, przed wojną była to gmina Łabno powiat Augustów województwo Białystok dekanat Teolin diecezja Łomża. Raptularz obejmuje wpisy od nr 64 do 119 za okres 18 X 1942 – 8 VIII 1943

W raptularzu oczywiście jest pełny tekst zwykle następujący: np. Dnia 17 stycznia o godzinie 1 po południu stawili się ..nazwisko ojca.. w obecności świadków ..nazwiska świadków.. i okazali dziecko płci męskiej urodzone z prawej małżonki...itd.

Raptularz jest w posiadaniu osoby prywatnej.

 

* Raptularz był miejscem szybkiego wpisywania danych o chrzcie lub zgonie, np. w momencie zgłaszania tego faktu proboszczowi.

Później proboszcz przepisywał dane z raptularza do odpowiednich ksiąg.

 

Nr

Stawili się dnia

O godzinie

Imię

Nazwisko

Imię ojca

nazwisko

panieńskie

matki

 

lat

zawód

wieś

pokrewieństwo

uwagi

 

70

17

styczeń

1943

13

Mikołaj

Smirnowski

s.Jan

22

 

Saniki,

par.

Nowy Dwór

ojciec

 

 

Jan

Rogaczewski

s.Wiktora

28

 

 

kum I

 

Marja

Gawecka

c.

Marij- ana ?

24

Saniki,

par.

Nowy Dwór

kuma I

Antoni

Dworak

 

26

 

świadek

Stanisław

Wołąsewicz

s.Józefa

39

Prokopow –wicze ?

kum II

Regina

Lis

c.Stanisława

22

Prokopow –wicze ?

kuma II

albo wiek 28

Amelia

Smirnowska

c.Józefa Wołąsewicza

 

 

matka

 

Jan

Smirnowski

 

syn

bliźniak

I

 

14

styczeń

1943

2

Krystyna

Smirnowska

córka

bliźniak II

101

8

marzec

1943

14

Stanisław

Wołąsewicz

 

34

 

Prokopowicze

ojciec

 

 

Stanisława

Wołąsewicz

Skarbińska

 

 

 

matka

 

Czesław

Todryk

 

28

kum

Leokadja

Skarbińska

 

kuma

 

5

marzec

1943

9

Irena

Wołąsewicz

córka

 

Piotr

Todryk

świadek

Aleksandra

Rydz

świadek

 

 

Fragment  korespondencji z dnia 18.XII.2004 r.

 

P.W. autor serwisu

Czy nazwisko Wołąsewicz w dokumencie jest pisane przez „Ą” czy „ON” ?

 

Odpowiedź właściciela dokumentu  :
pisane jest tylko jako: Wołąsewicz.

 

P.W. - Czy w/w pozycji są informacje o nazwiskach o zbliżonym brzmieniu np. Wołoncewicz,
Wołyncewicz, Wołosewicz ?

 

Odpowiedź :

nie, nie ma

 

P.W. - Czy zachowały się inne lata wpisów ?

 

Odpowiedź :

Ja nic więcej nie mam. Generalnie, poszukuję ksiąg metrycznych z Adamowicz. Najprawdopodobniej jednak spłonęły one w czasie walk w 1944. Od rodziny wiem że później cała okolica miała odtwarzane metryki. W Grodnie w archiwum historycznym są tylko pojedyncze wypisy, a archiwum urzędu stanu cywilnego tzw. ZAGS tylko metryki od 1944. Należy jednak zaznaczyć że Sowieci mieli praktykę "aresztowania" i zabierania ksiąg metrykalnych już w 1939. Czy tak było w Adamowiczach - nie wiem. Wiem że w diecezji łomżyńskiej (odwrotnie niż w wileńskiej) nie było praktyki przekazywania co roku kopii ksiąg do kurii. Ale w myśl kodeksu Napoleona (jeśli idzie o XIX w.) należało je przekazywać do Sądów. Niestety w Archiwum w Suwałkach nic nie mają. Tak samo na nic nie trafiłem w Wilnie w archiwum historycznym. Za wszelkie informacje o księgach (zwłaszcza XIX w.) będę wdzięczny.

 

 

Strona główna