Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Zbiory prywatne

 

Spis oficerów armii carskiej

 

Informację od Pana Siergieja Vladimirowicza Volkova -  Rosja

 

Monitorując genealogiczne grupy dyskusyjne znalazłem informację o publikacji С.В Волков, Офицеры армейской кавалерии: Опыт мартиролога (S.V. Volkov, Oficery armejskoj kavalerii: Opyt martipologa 2004)..zobacz. Udało mi się nawiązać kontakt z Panem S.V Volkovem, który przekazał mi informację, które są w jego posiadaniu o osobach noszące nasze nazwiska i będących oficerami w armii carskiej.

 

Dziękuję bardzo Panu S.V. Volkov za cenne informacje

Большое спасибо Господину С.В.Волков за ценное информацию

Piotr Wołąsewicz

 

Polecam http://www.white-guard.ru/

 

Treść informacji w j. rosyjskim

Tłumaczenie:

Есть в моем общем списке всех офицеров русской армии следующие представители фамилий.

Волонсевич:


1) Владимир Иванович.Поручик. Пропал без вести в 1914.
2) Яков Лукич, р. 1853, в службе с 1873, офицером с 1877. Подполковник с 1905 и на 1911.
3)Имя неизвестно. Подпоручик. окончил в 1913 Чугуевское военное училище.


Волонцевич:


1) Григорий. Офицер пехоты. Окончил Дворянский полк в 1830.
2)Валентин Васильевич. Окончил Полоцкий кадетский корпус (1914) и Елисаветградское кав. училище (1914). Штабс-ротмистр с 1917 О нем см. выше.
..zobacz.
3)Николай Никанорович. Окончил в 1882 2-й Московский кадет. корпус и в 1884 Константиновское военное училище. На 1899 - штабс-капитан.
4) В. Окончил Полоцкий кадетский корпус в 1910.
5) К. Окончил Полоцкий кадетский корпус в 1915.
6)Имя неизвестно. Подпоручик саперного батальона. Окончил в 1913 Николаевское инженерное училище. (Скорее всего, это В. - см.№4)
7)Имя неизвестно. Подпоручик пехоты. Окончил в 1914 Виленское военное училище.
8)Имя неизвестно. В 1911 окончил Псковский кадетский корпус и поступил в Николаевское кавалерийское училище.


Волынцевич:


1)Карл. В 1917 окончил Николаевское кавалерийское училище и выпущен корнетом в Отдельный корпус пограничной стражи.
2)Ромуальд Антонович. Полковник с 1916.
3)Владимир. Офицер пехоты. Окончил Дворянский полк в 1850.


Волынцевич-Сидорович:


1)Владислав Валерианович, р. 1861, окончил Полоцкий кадетский корпус в 1879 и военное училище 1881. Генерал-майор с 1908. Последний раз в списке генералам на июль 1908.
2) Валериан Валерианович, р. 1868. в службе с 1889, офицером с 1891. Капитан с 1903 и на 1913.


Послужные списки на этих офицеров могут храниться в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА)* в фонде 409 (коллекция послужных списков).

 

Сергей Владимирович Волков

W moim posiadaniu jest spis oficerów armii rosyjskiej oto następujący przedstawiciele rodzin.

 

Wołonsewicz

 

1) Władimir Iwanowicz. Poruczik. Zginął bez wieści w 1914.

2) Jakow Łukicz, r. 1853, w służbie od 1873, oficerem od 1877. Podpułkownik z 1905 i na 1911.

3)Imię nie wiadomo. Podporucznik. ukończył w 1913 Czugujewskoje Wojenną Szkołę.

 

Wołoncewicz:

 

1) Grigorij. Oficer piechoty. Ukończył Dvorjanskii pułk w 1830.

2) Walentin Wasiljewicz. Ukończył Połockij Kadietskij Korpus (1914) i Jelisawietgradskoje Kawaleryjska Szkołę (1914). Sztabs-rotmistr z 1917 ..zobacz.

3)Nikołaj Nikanorowicz. Ukończył w 1882 2-gi  Moskowskij Kadiet. Korpus, w 1884 Konstantinowskoje wojenną szkołę.

Na 1899 – sztabs -kapitan.

4) W. Ukończył Połockij Kadietskij Korpus w 1910.

5) K. Ukończył Połockij Kadietskij Korpus w 1915.

6)Imię niewiadomo. Podporucznik Sapiernogo batalionu. Ukończył w 1913 Nikołajewskoje Inżynieryjną Szkołę. (Najprawdopodobniej, to W. – z pozycji nr 4)

7)Imię niewiadome. Podporucznik piechoty. Ukończył w 1914 Wilenskoje Wojenną Szkołę.

8)Imię niewiadome. W 1911 ukończył Pskowskij Kadietskij korpus i wstąpił w Nikołajewskoje Kawaleryjską Szkołę.

 

 

Wołyncewicz

 

 

1)Karl. W 1917 ukończył Nikołajewskoje Kawaleryjską Szkołę i wypuszczony kornietom w korpus pogranicznej straży.

2)Romuald Antonowicz. Pułkownik z 1916.

3)Władimir Oficer piechoty. Ukończył Dvorjanskij Pułk w 1850.

 

 

 

Wołyncewicz - Sidorowicz:

 

1)Władisław Walerianowicz, r. 1861, ukończył Połockij Kadietskij Korpus w 1879 i wojenną szkołę 1881. Generał-major z 1908. Ostatni raz w spisie generałów - lipiec 1908.

2) Waleriany Walerianowicz, r. 1868, w służbie od 1889, oficerem od 1891. Kapitan z 1903 i na 1913.

 

 

Informację o tych oficerach mogą być przechowywane  w Rosyjskim Państwowym Wojenno-Historycznym Archiwum (RGWIA)*  fond 409

 

Siergiej Vladimirowicz Volkov

*Российский Государственный Военно-Исторический Архив

Адрес: 107005, Москва, 2-я Бауманская ул., 3

E-mail: rgviarchives@mtu-net.ru

http://www.rusarchives.ru/federal/rgvia/index.shtml

Strona główna