Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com 

 

znalezione w sieci

 

Волынцевич - Volyncevich ...zobacz

 

Na stronie umieszczam informacje jakie można znaleźć w sieci na temat osób noszących nazwisko Wołycewicz ,Wołyńcewicz, Wolyncewicz korzystałem z następujących wyszukiwarek: google.com, alltheweb.com, altavista.com, onet.pl, wp.pl, yandex.ru.

W spisie nie umieszczałem stron z serwisu wolasewicz. com

W związku z możliwością „spadania” stron z serwerów umieszczam pełną treść ,która może nas zainteresować

Imię Nazwisko

Treść strony ,adres, wyszukiwarka

Wołyncewicz

Wykaz szlachty powiatu lidzkiego Czesław Malewski

 

Powiat Lidzki w pierwszej połowie XIX wieku zamieszkiwało około 80 tys. mieszkańców. Zawierał w 1828 r. 23 parafie rzymsko - katolickie: lidzką, białohrudzką, nieciecką, jelnieńską, żyrmuńską, woronowską, bieniakońską, osowską, ejszyską, nacką, raduńską, zabłocką, wasiliską, wawiórską, iszczołnską, żołudzką, lacką, nowodworską, szczuczyńską, różankowską i dziembrowską, szejbakpolską, koleśnicką. Parafie te należały do dwóch dziekanatów: lidzkiego i raduńskiego.

Wykaz alfabetyczny szlachty powiatu lidzkiego* guberni wileńskiej XIX wieku oraz nazwa herbu (lub bez nazwy herbu); herb własny oznacza, że nazwa herbu jest identyczna z nazwiskiem i przeważnie herb należy do tej jednej rodziny; nazwy mające dopisek ?odm.? są odmianą herbu podstawowego.

 

Wołyncewicz

 

http://archiwum2000.tripod.com/510/wykaz.html 

http://www.ornatowski.com/index/rodyszlacheckie_lidzkie.htm

http://vandan.republika.pl/_priv/gen_artyk2_13.htm

google.com , alltheweb.com ,altavista.com

Antonina Wołyncewicz
Krystyna Wołyncewicz

LISTA DZIECI I MŁODZIEŻY Z KRESÓW POLSKI
DEPORTOWANYCH DO ZSRR PO CZYM DO IRANU I LIBANU

Isfahan 1942 - 1945 i Zouk-Mikael 1945 – 1950

WOŁYNCEWICZ Antonina
WOŁYNCEWICZ Krystyna

http://www.mikrozet.com/biorytm/lista_dzieci.htm

http://www.ska.pl/biorytm/lista_dzieci.htm

google.com ,alltheweb.com

Wołyncewicz

TEKI BOLESŁAWA JANA KUKIEŁKI

ROZDZIAŁ l. DZIEJE l PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH.

W 1932 roku, Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie wydało "DZIEJE 1-GO PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH" opracowane przez mjr. Jana Litewskiego i rtm. dypl. W. Dziewanowskiego. Ilustracje kolorowe wykonali płk. B. Gembarzewski i płk. M. Wisznicki. Druk wykonamy Zakłady Graficzne "Polska Zjednoczona" w Warszawie. Autorzy poświecili swoja pracę "Pamięci Poległych Oficerów i Ułanów Pułku".
Nie jestem pewien w jakim nakładzie ta książka była wydana. Jedno jest pewne, ze dzisiaj istnieje niewiele egzemplarzy "Dziejów ...". Dzięki inicjatywie ppłk. W. Chrząszczewskiego egzemplarz należący do por. Mieczysława Młynarskiego został przepisany na maszynie. Właśnie ten maszynopis stanowi źródło, z którego zdecydowałam się korzystać żeby udostępnić "Dzieje ..." czytelnikom moich Tek. Myślę, ze ogromna większość byłych żołnierzy Pułku, tak jak i ja, nie miała możliwości przeczytania "Dziejów ..." pułku w którym służyła w czasie wojny. Będę się starał wydać stopniowo całe "Dzieje ..." w tych Tekach. Przepisując "Dzieje..." zachowuję oryginalną pisownię.

Podczas pobytu szwadronów w Krempie i Ksawerynowie przybyły nowe partje ochotników, mianowicie : „..Wołyncewicz ..”

http://www.lewek.hg.pl/teki/t1/8.html

google.com , alltheweb.com

Wołyncewicz

Herbarz Wołyński - opracowanie: Towarzystwo "Pro Archivo", Kraków

Wołyncewicz 1830-1916

http://ornatowski.com/index/herbarzwolynski.htm

alltheweb.com

João

Wołyncewicz

Missionários poloneses no Brasil

Pe. Zdzislaw Malczewski SChr

João Wołyncewicz, em 1901

http://www.tchr.org/braz/socctba/br/brmissio.htm

alltheweb.com , altavista.com

Wołyncewicz

Włodzimierz Chomański

Pomyłka profesora

Gdzie i w którym domu "Kartofliszek" przyjmowano
Adama Mickiewicza w pierwszym dniu jego przybycia do Kowna?

Zadaniem planu Paszkowskiego było umożliwienie rozplanowania kwartałów i ulic Nowego Miasta. Drugi plan, już tylko Kartofliszek, wykonano w 1847 r. z polecenia Kowieńskiej Dumy (rady miasta) w związku z koniecznością ustalenia porządku oddawania ziemi Kartofliszek pod budownictwo Nowego

Miasta. Plan kowieńskiego gubernialnego mierniczego Wołyncewicza był poświadczoną kopią planu Paszkowskiego. W kowieńskim archiwum tego planu nie ma. O planie Wołyncewicza wiemy z napisu wyjaśniającego na trzecim z kolei, już precyzyjnym, planie Kartofliszek (w skali 25 podw. sążni w angielskim calu czyli 28 metrów w jednym centymetrze), mierniczego powiatu Rosieńskiego, Karpowa,10 wykonanym w 1861 roku.

Wszystkie te plany pomogą nam w ustaleniu "dworku'' (czyli domu) Kartofliszek, w którym St. Dobrowolski przyjął Adama Mickiewicza pierwszego wieczora jego pobytu w Kownie.

http://www.wilno.pl/naszczas/026/pomylk.html

alltheweb.com

Jan

Wołyncewicz

 

Sociedade de Cristo

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

Alto Paraguacu, S.C.

Parafia: Św. Stanisława

Paroquia " S. Estanislau ",   diecezja: Joinville

Parafia pod wezwaniem św. Stanisława została utworzona 31 grudnia 1901 roku z części parafii w Rio Negro. Prace przygotowawcze do utworzenia parafii prowadził ks. Cezary Wyszyński. 5 stycznia 1902 roku został mianowany pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii. Przez półtora roku pracował w parafii i został zastąpiony przez ks. Jana Wołyncewicza. 15 stycznia 1904 roku parafię objęli księża misjonarze św. Wincentego (ks. Tomasz Sołtysiak - proboszcz i ks. Hugon Dylla -wikariusz). W latach 1907-25 prowadzona była budowa nowego kościoła. Proboszczem był ks. Jan Kominek

http://www.wsdsc.poznan.pl/braz/altoparag/defaultrob.htm

alltheweb.com

Sam

 [Samuel ]

Wołyńcewicz

Anatol

Wołyńcewicz

Księga Adresowa Polski 1929.

Polesie. Pozycja ta dostępna jest w Internecie pod adresem http://www.jewishgen.org/jri-pl/bizdir/lang.pl/bd1929.htm. Tam też możesz odnaleźć opis danej miejscowości z wymienionymi właścicielami ziemskimi

Wołyńcewicz Anatol - Wojnówka, Wołyńcewicz Sam. - Jodłówka,

http://www.ornatowski.com/index/ziemianie_polesie_1929.htm

alltheweb.com , altavista.com

Feliks

Wołyńcewicz

Zespół Szkół Mechanicznych i Budowlanych ul.Kosciuszki 28, 67-100 Nowa Sol
ul.Kosciuszki 28, 67-100 Nowa Sol

WYDZIAŁ ODLEWNICZY  

Wołyńcewicz Feliks

http://home.ids.pl/missing.php?srv=zsmb.nowasol.ids.pl

altavista.com , wp.pl

Stefan

Wolyncewicz

Title:

Bahnbestimmung des Cometen 1882I (Wells)

Authors:

Wolyncewicz, Stefan

Journal:

Astronomische Nachrichten, volume 104, p.57

Language:

German

Data artykułu

Wien 1882 November 23

http://adsabs.harvard.edu/

google.com

Stefan

Wolyncewicz

Title:

Elemente und Ephemeride des Cometen 1882 Barnard

Authors:

Wolyncewicz, Stefan

Journal:

Astronomische Nachrichten, volume 104, p.217

Language:

German

Data artykułu

Wien 1883 Januar 10

http://adsabs.harvard.edu/

google.com

Wacław ?

Wołyncewicz

 

1: Arch Hist Med (Warsz). 1969;32(3):447-54. 
[Development of hospital care for mental retardation in England]
[Article in Polish]
Wolyncewicz WW.
Publication Types:
Historical Article
PMID: 4905492 [PubMed - indexed for MEDLINE]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=search&term=WOLYNCEWICZ 

google.com

John ?

Wolyncewicz

PRIESTS WHO SERVED

  
  
SS. CYRIL AND METHODIUS PARISHIONERS

  
  
DURING THE LAST 75 YEARS
 
The Rev. Father Wolyncewicz

  
  
vicar substitute

  
  
from November 1, 1896, to April 1st, 1897
http://stcyril.org/diamondjubpriests.html
 
google.com
 

Christoph

Wolyncewicz

... 1990: Neuorientierung mit neuem Keyboarder. Nach mehreren Monaten Pause fand Skyhawk

  
  
im März in Christoph Wolyncewicz einen neuen Schlagzeuger. ...
 
http://home.t-online.de/home/dieter.geiss/skyhawk/skyhistory/main.htm
google.com

Christoph ?

Wolyncewicz

Schmidt, Doris (Hrsg.) 

Jugendkulturelle Moden. 
Von Hippie bis HipHop.
2003 IX, 179 Seiten

 
Wolyncewicz 157
 
http://abcatalog.net/buchtipp/musik/3896767437.html 
google.com
 

John

Wolyncewicz

Michael

Wolyncewicz

Stefan

Wolyncewicz

SCHOOL ROLL 1885-1984: T-Z

St Patrick's College, Wellington

 

SURNAME

FORENAMES

YEARS

WOLYNCEWICZ

John Joseph

1968-1972

 

WOLYNCEWICZ

Michael Stanislaw

1973-1977

 

WOLYNCEWICZ

Stefan Antoni

1966-1970

 

 

http://shadowsoftime.kiwiwebhost.biz/school11.html

Strona główna