Архів

Волонсевиa

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

 

 

Те, що прізвище служить за визначення людини являється таким безперечним, що здебільшого не відчувається його вартості. Проте це саме завдяки йому нам не доводиться бути анонімними серед безлічі клієнтів усяких установ, банків, тощо. Прізвище – це основний поруч із іменем чинник, який відрізняє людину від решти суспільства, служить його ідентифікації. Це не лиш комплект звуків, які можна записати – словом, але також своєрідним історичним документом, що свідчить про родової суцільності. Вимова та графічний вид прізвищ в основному  зафіксовувалися на  переломі XVIII i XIX ст.. поруч із ширшим встановлюванням та дотримуванням ся орфографічних та словотворчих правил. Адже, це не запобігало виниканні різних

варіантів написання, відміни чи творенні нових форм.” Зокрема ця група прізвищ, що є об’єктом нашого зацікавлення, може перетворюватися. Наші предки проживали в основному на територіях забору російського. “Як відомо, у російської мові вимова деяких звуків та їх позначення на письмі відрізняються від латинського написання не тільки у зовнішньому вигляді, але й у звуковій формі являє собою відмінне значення. Найбільше ускладнення у визначенні звучання прізвища становлять передусім пом’якшення, тобто звук “є” („ie” польською) та дифтонги он - Ή i ен- κ. Клички та прізвиська залишаються одним з давніших джерел, які служили творенні прізвищ. По-батьковий характер прізвищ є пов’язаний з групою патрономних суфіксів, між іншим:   -евич, -ович (у польській мові відповідно: -ewicz, -owicz), вони мають загальнослов’янський характер та їх можна зустріти у прізвищах східних та південних слов’ян. “Патрономне прізвища, яких закінчення: -евич, -ович, були природне не лише середовищу шляхти та міщан, але й формуючій ся інтелігенції: ксьондзів, вчителів та нижчих службовців”.

Ярослав Завадзкий [Jaros³aw Zawadzki] запропонував класифікацію прізвищ, що ґрунтується на частотності, скористався дослідженнями К. Раймута котрий, до речі, проаналізував реєстр PESEL. Прізвища, що нас цікавлять, є класифіковані до останніх трьох категорії.

Див. - реєстр PESEL.

 

 

Категорія прізвищ

Межі частотності

Найчастіші

< 75 000

Дуже часті

37001-75000

Часті

16001-37000

Середньої частотності

2001-16000

Низької частотності

901-2000

Рідкісні

31-900

Унікальні

10-30

Курйозі

1-9

 

 

Strona g³σwna