ARCHIWUM

WOŁĄSEWICZA

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Boniecki Adam

Boniecki Adam Józef Feliks (1842-1909), historyk, heraldyk i genealog. Studiował prawo w Petersburgu, a następnie w Paryżu. Po powrocie do kraju, 1867-1872 pracował jako sędzia-asesor w Trybunale Cywilnym w Warszawie. 1872 osiadł w swym majątku w Świdni pod Warszawą i poświęcił się studiom heraldyczno-genealogicznym.

Początkowo badał genealogię swojej rodziny - Kronika rodziny Bonieckich z przydomkiem Fredro, herbu Bończa (1875), następnie opracował genealogię rodów litewskich - Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI w. (1887). 1899 rozpoczął wydawanie, opartego na źródłach archiwalnych, Herbarza polskiego (tomy 1-13. 1899-1909, reprint całości 1985-1987).

Po śmierci Bonieckiego jego przyjaciel, A. Reiski wydał tomy 14-16, doprowadzając je do nazwiska Makomascy. Pozostała część rękopiśmiennej spuścizny Bonieckiego przechowywana najpierw przez Reiskiego, a następnie przez W. Dworzaczka, spłonęła w czasie powstania warszawskiego 1944.

 

Strona główna