Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

zobacz

Army Records Centre

 

Karta ewidencyjna Józefa Wołąsewicza syna Jana-Roberta wypisana w Septfonds we Francji w 1940 r. .W mieście tym znajdowała się polska stacja zborna dla polskich lotników i personelu technicznego. Kartę tę otrzymałem z Ministery of Defence APC Polish Enquiries

Kara była wydrukowana we Francji brak na niej polskich znaków np. stosunek do sluzby

Karta został wypisana atramentem , wpisy dokonałem kolorem niebieskim

Kolorem brązowym zaznaczyłem wpisy dokonane ołówkiem

 

 

1

KORPUS OSOBOWY Lotnictwo

Stosunek do służby służba sta

 

 

Nazwisko i imię Wołąsewicz Józef 2024

Stała Lotnicza Stacja Zborna Septfonds

 

 

 

ZESZYT EWIDENCYJNY

 78278 1.LISTA EWIDENCYJNA

 

M.P BUSSON-MONTAUBAN

Stopień : Starszy sierżant ( : meteorolog :)

zawodowy

Starszeństwo : 1 IV 1935

e) kat I

Lokata : meteorolgy

 

 

 

 

Przynależność służbowa

Stanowisko zajmowane

2 pułk Lotniczy Komp. Portowa

 

 

 

Sekcyjny Sekcji meteorologicznej

 

 

 

W czasie wojny :

Grupa operacyjna gen. Szyllinga Synoptyk meteorologiczny

2

1

URODZENIE

Data

 

 

dzień

miesiąc

rok

29

kwiecień

1899

Miejsce

miejscowość

powiat

województwo

Koziatyn

Berdyczów

Ukraina

2

Wyznanie a)

Narodowość b)

a) rzym-kat  b) polska

3

STAN

RODZINNY

Stan cywilny

Żonaty

Żona

 

nazwisko panieńskie i imię

 

wyznanie

narodowość

Krzesiwo Kazimiera

rzym-kat

polska

Dzieci

( imiona i daty urodzenia )

Renata 13 IV 1922

Zofia 29 VIII 1924

Izabela 30 VI 1926

4

WYKŻSZTAŁCENIE

CYWILNE

Średnie

( ilość klas egzamin

dojrzałości)

4 klasowa szkoła techniczna w Kijowie

Wyższe

(egzamin)

 

Zawód cywilny

student

5

WYKŻSZTAŁCENIE

WOJSKOWE

 

Szkoły ,kursy

egzamina

Czas ich trwania

od-do

wyniki

Kurs w Centr. Szk. Karab Masz.Wadowice w 1923 wynik dobry

Kurs w Centr. Szk. Strzelniczej Toruń 1 XII 23 – 31 VI 24 wynik dobry

Centralne przeszkolenie meto w Gł. Wojsk. Stacji Meteo

w Warszawie od 1 VI 1926 – 31 VI 1926 wynik b. dobry

 

W jakim kierunku

się specjalizuje

 

6

Znajomość

języków

W mowie

W piśmie

rosyjski

rosyjski

7

Wiadomości specjalne

8

Znajomość okolic Polski i krajów obcych Cała Polska i Ukraina

3

9

 

Ordery i

odznaczenia

 

Polskie

 

Brązowy Krzyż Zasługi ,Medal Pamiątkowy za wojnę 1918-1921

Medal 10 lecia  Odz.Niepodległości ,Brązowy Medal

za Długoletnią służbę

Zagraniczne

 

10

Pochwały

Pochwała Szefa Dep. Lot. M. P. Wojsk. za wzorowe

i sumienne pełnienie obowiązków służbowych

11

Rany i kontuzje

 

12

Zdolność do służby

liniowej

W 1937 orzeczeni. I.B.L.L zdolny do służby

technicznej

13

Data wstąpienia do wojska

4 VIII 1919

14

Okres czynnej służby

wojskowej

4 VIII 1919 do chwili obecnej

 

PRZEBIEG SŁUZBY WOJSKOWEJ

Stopień

Kiedy

Formacja

(Oddział ,pododdział )

Wyszczególnienie zmiany

Podstawa

od do

Funkcja i inne zmiany

1

2

3

4

5

ochotnik

 

szeregowiec

- ≈ -

- ≈ -

 

 

 

 

 

 

kapral

- ≈ -

- ≈ -

 

 

 

- ≈ -

 

 

- ≈ -

 

 

 

- ≈ -

 

plutonowy

 

4 VIII 19 – 6 VIII 1919

 

7 VIII 1919

8 VIII 19 –31 I 20

1 II 20 – 31 V 1921

 

 

 

 

 

 

1 VI 1921

2 VI 21 – 30 VI 21

1 VII 21 – 5 V 22

 

 

 

6 V 22 – 4 VII 22

 

 

5 VII 22 – 31 X 22

 

 

 

1 XI 22 – 31 VIII 23

 

1 IX 1923

Wstąpił do Gł. Wojsk.

Stacji Meteorologicznej

- ≈ -

- ≈ -

Przeniesiony do 5

Baonu Radiotelegra-

-ficznego i przydzielo –

-ny do radiostacji w

Dębnikach

 

 

5 Baon Radiotelegr.

- ≈ -

Przeniesiony do 2 p.l.

I przydzielony do Komp.Sztabowej

 

Przeniesiony do

 rezerwy

 

Wstąpił do 2 p.lot

I przydzielony do

Komp. Portowej

 

2 p.lotn.komp.port

 

- ≈ -

zaprzysiężony

kurs meteo przy G.S.W.P.M

uczeń

 

kierownik stacji

meteo

 

 

 

 

 

Awans na kaprala

Kierownik stacji Meteo

Komendant

Post.meteor

 

 

 

 

 

Komendant post.

meteorologicznego

 

mianowany podof.

zawodowym

awans na plutonowego

 

4

Stopień

Kiedy

Formacja

(Oddział ,pododdział )

Wyszczególnienie zmiany

Podstawa

od do

Funkcja i inne zmiany

1

2

3

4

5

 

plutonowy

 

 

sierżant

- ≈ -

 

st. sierżant

 

- ≈ -

 

 

- ≈ -

 

 

 

- ≈ -

 

 

- ≈ -

 

 

 

 

- ≈ -

 

 

- ≈ -

2 IX 23-30 IV 24

 

 

1 V 24

2 V 24 – 31 III 35

 

1IV35

 

2IV35 – 31 X 37

 

 

1 XI 37

 

 

 

2 XI 37 –23 VIII 39

 

 

24 VIII 39 – 3 IX 39

 

 

 

 

4 IX 39 – 17 IX 39

 

 

18 IX 39

 

 

19 IX 39 – 27 IX 39

 

 

28 IX 39 – 28 XI 39

 

29 XI 39

 

30 XI 39 – 17 XII 39

 

18 XII 39 – 22 XII 39

 

 

23 XII – 15 I 40

 

16 I 40 – 21 I 40

 

22 I 40 – 26 I 40

 

27 I 1940

2 p. lotn. komp.port

 

 

- ≈ -

- ≈ -

 

- ≈ -

 

- ≈ -

 

 

- ≈ -

 

 

 

- ≈ -

 

 

Baza lotn.Nr.2

 

 

w czasie wojny

 

- ≈ -

Komendant post.

meteorologicznego

 

awans na sierżanta

Komendant sekcji

meteorologicznego

awans na st. sierżanta

 

Komendant sekcji

meteorologicznego

 

nadano znaki i tytuł

II kl.podof.spec.

meteo

 

Komendant sekcji

meteorologicznego

 

W czasie mobilizacji

Otrzymał przydział

do grupy gen.Szyllinga

na stanowisko synoptyka

 

Przydział do 3 komp lotn

jako meteo

 

 

Przekroczenie granicy rumuńskiej

w Kutach na rozkaz kpt.Łepkowskiego

 

Przejazd przez Rumunię do Bakadag i

Campulung Murcel

 

Obóz dla internowanych Polaków

 

Ucieczka z obozu

 

Pobyt w obozie Baltic

 

Przejazd okrętem do Beyruth w grupie

Ppłk . Lewandowskiego

 

Pobyt w obozie w Beyruth

 

Przejazd okrętem do Marsylii – Francja

 

Pobyt w obozie Camp de Carpiagne

 

Przyjazd do obozu St.Stacji Zb.Lotn. w Septfonds

 

Zgodność powyższych danych

Odtworzonych z pamięci stwierdzam

Własnoręcznym podpisem

 

Wołąsewicz Józef

 

Septfonds dn. 11 II 40

 

 

Adresy :

1)      Wołąsewiczowa Kazimiera

Rakowice-Krakowskie

 

2)      Skowronówna Eleonora

Biały Prądnik

Mostowa 7

Pow.Kraków

 

 

Strona główna