Archiwum

Wołąsewicz

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Wypisy z ksiąg metrykalnych ...zobacz

 

Wypis z ksiąg metrykalnych cerkwi św. Mikołaja Wilno,

Leon Wołonsewicz vel Wołąsewicz /Лев Волонсевич/

 

Drzewo genealogiczne Leona Wołąsewicz syna Stefana...zobacz

 

Metryka pochodzi z cerkwi św. Mikołaja w Wilnie ulica Wielka. Księga metrykalna z 1908 roku przechowywana jest w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie (LVIA)

Kwerendę w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie (LVIA) wykonał Pan Czesław Malewski

Odczytanie skanu – Oleg Volonsevich

Zdjęcie strony w księdze metrykalnej...zobacz

 

 

treść w j. rosyjskim

 

Метрической книги на _____ год, часть первая, о родившихся

Счет родившимся

Месяц и день

Имена
родившихся

Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания

Звание, имя, отчество и фамилия восприемников

Кто совершал таинсво крещения

Подписи свидетелей
(по желанию)

Муж

Женск

Рождения

Крещения

 

 

ИЮНЬ

 

 

 

 

 

 

24

-

Мая

9

Июня

Исправлено
14 Июня 1911г

Июня

6

Лев

Гражданский Инженер, Окружной Архитектор В???ого Учебного(?) Округа Стефан(?) Матвеевич Волонсевич и законная жена его Евгения Мар???ровна, оба православные

 

Протоирей Александр Грязнов

Дворянин Николай Павлович Кантаров и Вдова Стацкого Советника Юлия Павловна Анертева(??)

Протоирей А. Грязнов с диаконом И. Вороровым

Исправлено по пасп.

Лит-Епархии(??)

Началь(?)???

23/24января 1912

Приписка – Oleg Volonsevich

1.       Непонятные буквы отмечены знаком ?

2.       если не был уверен в слове, отмечал (?)

 

treść w j. polskim

 

Księga metrykalna na_____ rok część pierwsza, o urodzonych

Płeć urodzonego

Miesiąc i dzień

Imię

Urodzonych

Tytuł, imię, imię ojca i nazwisko rodziców i jakiego wyznania

Tytuł, imię, imię ojca i nazwisko wsodbiornikow

świadków

Kto dokonywał chrztu

Podpisy świadków

(na życzenie)

Męska

Żeńska

Urodzenia

Chrztu

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

24

-

Maj

9

czerwiec

Naprawiono
14 czerwca

1911г

czerwiec

6

Lew

Obywatelski Inżynier, Okręgowy Architekt Wileńskiego Szkolnego Okręgu Stefan Matwiejewicz Wołonsewicz i prawna żona jego Jewgienija Maraxxxrówna, oboje prawosławni

 

Protoiriej Aleksandr Griaznow

Szlachcic Nikołaj Pawłowicz Kantarow i Wdowa Stackogo Doradcy Julija Pawłowna Aniertiewa(??)

Protoiriej

A. Griaznow z diakonom I.Wororowym

Naprawione po pasp. Lany-Diecezje(??) Naczal(?)??? 23/24 stycznia 1912

 

Strona główna