Archiwum

Wołąsewicza

 

piotr@wolasewicz.com

www.wolasewicz.com

 

zobacz drzewo Kazimierza Wołąsewicza syna Jakuba

 

zobacz inne dokumenty z Archiwum w Żytomierzu

 

 

 

 

Archiwum Państwowe Obwodu Żytomierskiego

Fond 146 opis 1 Tom II

Sprawa 1491 Arkusze 2,2 zwrot 3,3 zwrot

 

Nazwa dokumentu

 

1) Wypis decyzji Wołyńskiego Szlachetnego Zgromadzenia 1830 r. Nr 54 Rodowód rodu Wołyncewicz str. 4

 

 

 

 

 

Pokoljnnaja Rospis Roda Volynitchevich

Rozpisanie pokoleń rodu WOŁYNCEWICZ

 

 

Numeracja przy imieniu nadana jest przez autora serwisu , dodano także informację o Ojcu które mają ułatwić poszukiwania. Oryginał dokumentu napisany jest w j. rosyjskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan

syn

Iwana

[ 1 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech

s.Bogdana

[ 2 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan

s. Wojciecha

[ 3 ]

 

Andrzej

s. Wojciecha

[ 4  ]

 

Mikołaj

s. Wojciecha

[ 5 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr

s. Jana

[ 6 ]

 

Mateusz

s. Jana

[ 7 ]

 

Stanisław

s. Jana

[ 8 ]

 

Krzysztof

s. Andrzeja

[ 9 ]

 

Stanisław

s. Mikołaja

[ 10 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szymon

s. Piotra

[ 11 ]

Marcin

s. Piotra

[ 12 ]

Antoni

s.Mateusza

[ 13 ]

Józef

s. Mateusza

[ 14 ]

Michał

s.Stanisława

[ 15 ]

Aleksander

s.Stanisława

[ 16 ]

Stefan

s.Stanisława

[ 17 ]

Władysław

s.Krzysztofa

[ 18 ]

Jakub

s.Krzysztofa

[ 19 ]

Jan

s.Krzysztofa

[ 20 ]

Franciszek

s.Krzysztofa

[ 21 ]

Jan

s.Stanisława

[ 22 ]

Kazimierz

s.Stanisława

[ 23 ]

 

 

 

 

Tomasz

s. Szymona

[ 24 ]

Józef

s. Szymona

[ 25 ]

Eliasz

s. Szymona

[ 26 ]

Franciszek

s. Szymona

[ 27 ]

Aleksander

s. Szymona

[ 28 ]

Jakub

s.Antoniego

[ 29 ]

Andrzej

s.Antoniego

[ 30 ]

Kazimierz

s.Antoniego

[ 31 ]

Wincenty

s.Antoniego

[ 32 ]

Jan

s.Antoniego

[ 33 ]

Marcin

s.Aleksandera

[ 34 ]

Eliasz

s.Aleksandera

[ 35 ]

Łukasz

s. Stefana

[ 36 ]

Józef

s. Stefana

[ 37 ]

Stefan

s.Franciszeka

[ 38 ]

Tomasz

s.Franciszeka

[ 39 ]

Antoni

s Jana

[ 40 ]

Jan

s Jana

[41]

Jerzy

s Jana

[ 42 ]

Michał

s. Kazimierza

[ 43 ]

 

Marcin

s.Tomasza

[ 44 ]

Stefan

s.Tomasza

[ 45 ]

Kazimierz

s.Tomasza

[ 46 ]

Kasper

s.Eliasza

[ 47 ]

Maurycy

s.Eliasza

[ 48 ]

{D}

Jan

s.Eliasza

[ 49 ]

{D}

Mateusz

s.Eliasza

[ 50 ]

{D}

Marek

s.Eliasza

[ 51 ]

{D}

Andrzej

s.Eliasza

[ 52 ]

{D}

Leonid

s.Aleksandera

[ 53 ]

{D}

Konstanty

s.Aleksandera

[ 54 ]

{D}

Stanisław

s.Aleksandera

[ 55 ]

{D}

NN

s.Aleksandera

[ 56 ]

{D}

Ignacy

s.Andrzeja

[ 57 ]

{D}

Felicjan

s. Jana

[ 58 ]

Adam

s.Marcina

[ 59 ]

Felicjan

s.Eliasza

[ 60 ]

{A}

Wasyl

s. Stefana

[ 61 ]

Sylwester

s.Tomasza

[ 62 ]

Jan

s.Tomasza

[ 63 ]

Dezyderiusz

s.Jerzego

[ 64 ]

Feliks

s.Jerzego

[ 65 ]

Wojciech

s.Jerzego

[ 66 ]

Antoni

s.Jerzego[ 67 ]

Bartłomiej

s. Michała

[ 68 ]

 

Ignacy

s.Stefana

[ 69 ]

{D}

Rafał

s. Kazimierza

[ 70 ]

{D}

Michał

s.Kazimierza

[ 71 ]

{D}

Jan

s.Kazimierza

[ 72 ]

{D}

Nieczytelne

WERHAR ?

s.Maurycego

[ 73 ]

{B}

Paweł Wiktor

s.Maurycego

[ 74 ]

{B}

Karol

s.Jana

[ 75 ]

{D}

Feliks

s.Jana

[ 76 ]

{D}

Leonid

s.Jana

[ 77 ]

{D}

Piotr

s.Marka

[ 78 ]

{D}

Hieronim

s.Andrzeja

[ 79 ]

{D}

Jan Aleksander

s.Felcjana

[ 80 ]

{A}

Stanisław

s.Wasyla

[ 81 ]

{D}

Michał

s.Wasyla

[ 82 ]

{D}

Jan

s.Wasyla

[ 83 ]

{D}

Józef

s. Sylwestra

[ 84 ]

{D}

Ludwik

s. Sylwestra

[ 85 ]

{D}

Andrzej

s.Jana

[ 86 ]

{D}

Józef

s.Jana

[ 87 ]

{D}

Kazimierz

s.Jana

[ 88 ]

{D}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef

s.Ignacego

[ 89 ]

{B}

Hieronim

s.Ignacego

[ 90 ]

{B}

Paweł

Aleksander

s.Ignacego

[ 91 ]

{B}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel

s. Ludwika

[ 92 ]

{D}

Jan

s. Andrzeja

[ 93 ]

{D}

Paweł

s. Andrzeja

[ 94 ]

{B}

Felicjan

s.Józefa

[ 95 ]

{D}

Józef

s.Józefa

[ 96 ]

{D}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieczysław

Julian

s.Daniela

[ 97 ]

{B}

Władysław

Hipolit

s.Daniela

[ 98 ]

{B}

 

 

 

 

 

Uwaga :

1 Oznaczone literą D osoby rodu Wołyncewicz ,decyzją grodzkiego Szlachetnego Zgromadzenie Deputowanych wylegitymowane 14 lutego 1816 r. z wpisem do części szóstej Szlacheckiej Księgi Rodowej.

2 Oznaczone literą A osoby rodu Wołyncewicz ,z tego samego Zgromadzenia wylegitymowani i wpisani do części pierwszej Szlacheckiej Księgi Rodowej

3 Oznaczone literą B osoby rodu Wołyncewicz ,dodatkowa decyzja 28 marca 1833 r

4 Przy składaniu decyzji 1816 r. potwierdzających szlachectwo nie wiedząc o miejscu zamieszkania potomków urodzonych od Stanisława syna Mikołaja Wolyncewicza ,pokazali ich na drzewie rodowym i pochodzenia niczym nie udowodnili .Po czym oni umieszczeni dopełnieniach decyzji z 14 lutego 1816 r.

5 O potwierdzonych w szlachectwie osobach rodu Wolyncewicz są dodane dwie kopie Ukazu Departamentu Heroldii z dnia 31 maja 1837 r. za Nr 5188 i z dnia 28 marca 1841 r. za Nr 4352

Podpis

Sekretarz Szlachetnego Zgromadzenia ( nazwisko nieczytelne )

 

 

Strona główna