Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne drzewa genealogiczne ...zobacz

 

Wołonsewicz – Gasperyszki

 

Dane do drzewa genealogicznego podał – Janusz Otręba, Wojciech Wołonsewicz, Anna Kolasa

 

Stronę należy „czytać od góry” tu znajduje się „najstarsza” osoba z danej linii lub odnośnik do innej strony gdzie można uzyskać inne informacje o danej linii, osoby „najniżej” na wykresie są „osobami nam współczesnymi” 

 

Drzewo genealogiczne rodziny Wołonsewicz – Gasperyszki, na obecnym stanie poszukiwań szukam potomków Franciszak Wołonsewicza vel Wolonsewicza z Niemiec.

 

Według przekazu ustnego Pana Wojciecha Wołonsewicza, wszystkie dzieci Wincentego chrzczone były w Powiewiórce (kościół sorokpolski pod wezwaniem św. Kazimierza w Powiewiórce). Rodzina Wołonsewiczów została repatriowana z Gasperyszek 1945 r., w Gasperyszkach ojciec Wojciecha Wołonsewicza Wincenty miał kuźnię. W latach 20 XX wieku Wincenty Wołonsewicz miał samochód. Wojciech Wołonsewicz nie słyszał o krewnych zamieszkujących okolice Gasperyszek. Pan Wojciech Wołonsewicz spotkał się z pisownią nazwiska rodowego przez „Ą” Wołąsewicz, tak podobno w Polsce pisał swoje nazwisko Franciszek syn Wincentego

 

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Wydany pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego t 1-15,

Warszawa 1880-1902 Tom II s. 499

Gasperyszki:

 

1.       zaśc. szl., nad stawem powiat wileński, 3 okr.adm., o 33 w. od Wilna,1 dm., 14 mk. Kat (1866).

2.       zaśc. szl., nad jeziorem i rzeką Lebiodą, pow. wileński, 3 okr. adm., o 31 w. od Wilna, 1 dm., 7 mk. katol. (1866)

3.       wś włośc., pow. święciański, 1 okr.polic., mk. kat.82, starowierców 26, dm.5 (1866)

 

Legenda :

§          * - urodzony/a

§          (*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego

§          †-  zmarł/a

§          □- pochowany/a

§          x –związek małżeński

§          o/o -  rozwód

§          s.- syn

§          c.-córka

§          ?- informacja nie znana /informacja nie pewna

§          NN- nieznane nazwisko/nieznane imię  

§          p.– wydarzenie miało miejsce przed datą

§          po. - wydarzenie miało miejsce po dacie

§          m. – miejscowość, miasto, majątek.

 

 

 

Wincenty

Wołonsewicz

† 1947

Krosno

Odrzańskie

 

X 1 Helena

Wołonsewicz

z d. Warno

* 1888

† 1934

Powiewiórka

 

2 Helena

Wołonsewicz

z d.

Olechnowicz

† 1978

 

 

1Regina

Wołonsewicz

c.Wincentego

* 1920

 

mieszka pod Warszawą

m. Jaktorów

 

1Leokadia

Wołonsewicz

c.Wincentego

 

po mężu

Otręba

*1928

Gasperyszki

gm. Podbrodzie

pow. Święciany

parafia

Sorokpolska

chrzest

Kościół

Powiewiórka

† 1974

 

X  1955

Henryk

Otręba

 

1Helena

Wołonsewicz

c.Wincentego

 

po mężu

Młot

w 1958 emigruje do Kanady

1 Franciszek

Wołąsewicz

Wołonsewicz

vel

Wolonsewicz

s.Wincentego

† Niemcy

 

wyemigrował

do Niemiec

 

2 Wacław

Wołonsewicz

s.Wincentego

*po.1938

Gasperyszki

 

x Krystyna

Wołonsewicz

z d. Witkowska

 

m. Gorzów Wlkp.

 

2 Wojciech

Wołonsewicz

s.Wincentego

* 5-V-1938

Gasperyszki

 

m. Gorzów Wlkp.

 

X Halina

Wołonsewicz

z d.

Migdał

 

2 Walentyna

Wołonsewicz

c.Wincentego

* p.1938

Gasperyszki

po mężu

Budkiewicz

 

m. Gorzów Wlkp.

 

 

Janusz

Otręba

s. Leokadii

 

Anna Wołonsewicz

c.Franciszka

 

po

mężu

Kolasa

m. Łubie

 

 

 

 

 

Andrzej Wołonsewicz

vel

Andreas

Wolonsewicz

s.Franciszka

 

m.Hagen

Jan Wołonsewicz

s Franciszka

 

zmarł

w wieku 21 lat bezpotomnie

Grażyna Wołonsewicz

c.Franciszka

Regina Wołonsewicz

c.Franciszka

Aneta

Wołonsewicz

c. Wacława

 

 

Agnieszka

Wołonsewicz

c. Wacława

Beata

Wołonsewicz

 

c. Wojciecha

po mężu

Krzyżanowska

 

 

Regina

Wołonsewicz c. Wojciecha

 

 

Edyta

Budkiewicz c.Walentyny

 

Brygida

Budkiewicz c.Walentyny

 

Marta

Budkiewicz c.Walentyny

 

 

Katharina

Wolonsewicz

c.Andreasa

m.Hagen

Bożena

Wołonsewicz

c.Andreasa

 

Wiktoria

c. Anety

* 2001

 

Agata

Krzyżanowska

c. Beaty

 

 

Mikołaj

Krzyżanowski

s. Beaty

 

Strona główna