Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Drzewo genealogiczne rodziny:

 

Wołoncewicz - Woloncewicz- Волонцевич Wołyncewicz –Wolyncewicz – Волынцевич

 

Inne drzewa genealogiczne ...zobacz

 

Stronę należy „czytać od góry” tu znajduje się „najstarsza” osoba z danej linii lub odnośnik do innej strony gdzie można uzyskać inne informacje o danej linii, osoby „najniżej” na wykresie są „osobami nam współczesnymi” 

 

Drzewo genealogiczne rodzin Волынцевич – Wołyncewicz (wykres) został sporządzony na podstawie przekazu ustnego, informacje zebrał u członków rodziny Евгени Святославович Волынцевич/ Evgieni Volyncevich z Brześcia nad Bugiem, Białoruś. W rodzinie tej mamy bardzo ciekawy przykład przekształcenia nazwiska, dwaj synowie Wasyla, Adolf i Antoni noszą nazwisko Wołyncewicz. Według informacji zachowanych w tradycji rodzinnej był to błąd pisarski w metryce [ale czy na pewno ? – czy nie nastąpił tu powrót do brzmienia prawidłowego nazwiska ...zobacz powstanie nazwiska]. Evgieni Wołyncewicz przekazał mi informację, że pierwotnie rodzina zamieszkiwała powiat brzeski, a konkretnie Kamieniec Litewski, po powstaniu listopadowym 1831 Józef Wołoncewicz został zesłany do guberni briańskiej, po odbyciu kary mógł się osiedlić w Tiszowce k. Mogilewa. [Bardzo zbliżoną informację, o losach rodziny uzyskałem od Wołoncewiczów z Białej Nyskiej „... po powstaniu rodzina nasza została wywieziona z Litwy...” ...zobacz] Wszystkie informacje na temat Wołoncewiczó-Wołyncewiczów są oparte na przekazach ustnych, w tradycji rodzinnej zachowała się informacja, że wszystkie dokumenty rodzinne zostały zakopane lub zniszczone przez Antoniego syna Wasyla w latach 30 dwudziestego wieku, w czasie stalinowskich represji w obawie o bezpieczeństwo rodziny.

 

Legenda :

§          * - urodzony/a

§          (*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego

§          †-  zmarł/a

§          □- pochowany/a

§          x –związek małżeński

§          o/o -  rozwód

§          s.- syn

§          c.-córka

§          ?- informacja nie znana /informacja nie pewna

§          NN- nieznane nazwisko/nieznane imię  

§          p.– wydarzenie miało miejsce przed datą

§          po. - wydarzenie miało miejsce po dacie

 

 

Иосиф

Волонцевич

 

Józef

Wołoncewicz

 

*ok. 1800

Каменце
(Брестская обл.)

 

Kamieniec

Litewski

Powiat

Brzeski

 

† Тишовка ?

Могилевский район

Tiszowka k.Mogilewa

 

 

Василий

Иосифович

Волонцевич

 

 

Wasyli

Wołoncewicz

s. Józefa

 

*1858

Tiszowka

Тишовка

Могилевский район крестился в
кастеле Св.Станислава

 

chrzest

w kościele

św. Stanisława

 

† 1918

X Климинтина Антоновна.

Журавскa ?

*1861

Поплавщина

(Могилевский район)

 

Klementyna

Antonowna

Żurawska ?

*Popławszina

k.Mogilewa

 

 

 

Адоль

 Васильевич

Волынцевич

 

Adolf

Wołyncewicz

s.Wasyla

*1894

†?

Иосиф

Васильевич

Волонцевич

 

Józef

Wołoncewicz

s.Wasyla

*1912

†?

Антон

Васильевич

Волынцевич

 

Antoni

Wołyncewicz

 

s. Wasyla

 

 

*1904

†1994

 

X Нина

Волынцевич

Федоровна

материнская

фамилия Тимофеева

*1894

Франок

Васильевич

Волонцевич

 

Franciszek

Wołoncewicz

 

s. Wasyla

 

*1917

† 1941 ?

 

 

 

Антон

Антонович

Волынцевич

 

 

Anton

Wołyncewicz

s. Antoniego

* Могилеве

Святослав

Антонович

Волынцевич

 

Svietoslav Wolyncewicz

s.Antoniego

* Могилеве

 

X Нина

Василевна

Ситникова

Nina

Wasiliewna

zd. Sitnikova

Модест

Антонович

Волынцевич

 

Modest

Wołoncewicz

s. Antoniego

* Могилеве

 

 

Климентина

Антонович

Волынцевич

 

Klementyna

Wołyncewicz

c. Antoniego

* Могилеве

 

 

Андрей

Белогрудов

c. Нины

 

Евгени

Святославович

Волынцевич

 

Evgeni

Wołyncewicz

s. Svietoslav

*1981

Могилеве

Елена

Святославович

Волынцевич

 

Elena

Wołyncewicz

c. Svietoslava

 

 

 

Strona główna