Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Drzewo genealogiczne rodziny:

 

Wołoncewicz - Woloncewicz- Волонцевич- Voloncevich – Szereszewo - Шерешево /Шарашоў/ Shereshevo

 

Inne drzewa genealogiczne ...zobacz

 

Stronę należy „czytać od góry” tu znajduje się „najstarsza” osoba z danej linii lub odnośnik do innej strony gdzie można uzyskać inne informacje o danej linii, osoby „najniżej” na wykresie są „osobami nam współczesnymi” 

 

Szereszewo*, Szerszów obecnie obwód: Brześć, rejon: Prużana do 1939 r. powiat: Prużana gmina: Szerszów, Шерешево Брестская обл., Пружанский р-н, – niewielka mieścina leżąca na wschodnim skraju Puszczy Białowieskiej, około 20 km na zachód od Prużany. W 1921 r. miasteczko Szerszów liczyło 3310 mieszkańców, spośród których 811 deklarowało wyznanie rzymskokatolickie, 1154 – prawosławne, 1341 – mojżeszowe i 4 inne. Narodowość polską podawało 3104 osoby. Założycielką Szereszewa była królowa Bona. Historia ominęła Szereszów, oszczędzając mu większych wstrząsów. W okresie między wojennym miasteczko było dobrze zagospodarowane, posiadało komunikację autobusową łączącą je z Bielskiem Podlaskim, Kobryniem i Różaną. Zbiegały się w nim drogi bite. Posiadało również oświetlenie elektryczne do północy, hotel, restauracje, kioski benzynowe. W miasteczku istniała Komunalna Kasa Oszczędności, kilka pomniejszych spółdzielczych banków, było tu również państwowe gimnazjum wyposażone w boisko o korty tenisowe. Szereszewo posiadało ponadto sąd grodzki, szpital, apteki, kinoteatr i parafię katolicką z kościołem wybudowanym w 1848 r. Zabudowa miasteczka była w 80% drewniana. Obecnie Szereszewo jest dość opuszczoną osadą. Kościół katolicki, zamknięty w roku 1949, odzyskany dla wiernych w 1988 r.

 

Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak, Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej — województwo poleskie na obszarze Republiki Białoruś, Warszawa 2000

 

Wykres został zrobiony na podstawie przekazu ustnego Leona Wołoncewicza s. Pawła i brata jego Olka Wołoncewicza. Ta linia rodziny Wołoncewiczów do 1956 r. mieszkał w Szereszowej na Białorusi. W Szereszowej na cmentarzu znajduje się grób dziadka lub pradziadka Pawła Wołoncewicza, z relacji Leona Wołoncewicz wynika że osoba pochowana żyła 116 lat. W tradycji rodziny zachowała się informacja, że nazwisko rodowe pisano kiedyś WOŁYNCEWICZ. Leon Wołoncewicz słyszał, od swojej Mamy, że krewni ich mieszkali na skraju puszczy Białowieskiej i noszą nazwisko Wołyncewicz mają dworek [patrz. Wojnówka, Jodłówka]. Z relacji Pana Leona Wołoncewicza wynika, że w Białowieży mieszkał Adolf Wołoncewicz, spokrewniony z rodziną , ale Pan Leon nie może przedstawić pokrewieństwa.

 

Anna Lewakowska, Jacek Lewakowski, Wojciech Walczak, ZABYTKOWE CMENTARZE NA KRESACH WSCHODNICH DRUGIEJ RZECZPOSPOLITEJ – WOJEWÓDZTWO POLESKIE tom III Warszawa 2000...zobacz

 

Legenda :

§          * - urodzony/a

§          (*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego

§          †-  zmarł/a

§          □- pochowany/a

§          x –związek małżeński

§          o/o -  rozwód

§          s.- syn

§          c.-córka

§          ?- informacja nie znana /informacja nie pewna

§          NN- nieznane nazwisko/nieznane imię  

§          p.– wydarzenie miało miejsce przed datą

§          po. - wydarzenie miało miejsce po dacie

 

 

 

Osip

Wołoncewicz

s.NN

 

 

Filip

Wołoncewicz

 

 

Paweł

Wołoncewicz

s. Osipa/ Józef

*1907

Szereszewo

† 1982

Białowieża

 

 

 

Józefa

Wołoncewicz

c. Osipa/ Józef

* Szereszewo

† Szereszewo

 

po mężu

Kuźmicka

 

 

 

Maria

Wołoncewicz

c. Pawła

* Szereszewo

† Hajnówka

Jadwiga

Wołoncewicz

c. Pawła

 

m. Sokółka

Leokadia

Wołoncewicz

c. Pawła

 

m. Sokółka

Leon

Wołoncewicz

s. Pawła

* Szereszewo

 

m.

Białowieża

 

x Anna

Wołoncewicz

 

Nauczyciel

j. polskiego

gimnazjum

Białowieża

 

 

Józef

Wołoncewicz

s. Pawła

* Szereszewo

 

x Józefa

z d. NN

 

m. Dzierżoniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olek

Wołoncewicz

s. Pawła

* Szereszewo

 

m. Bielawa

 

 

 

Ewa

Wołoncewicz

c. Leona

Renata

Wołoncewicz

c. Józefa

m. Wrocław

Robert

Wołoncewicz

s. Józefa

m. Kanada

Anita

Wołoncewicz

c. Aleksandra

 

Strona główna