Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Волонцевич – Voloncevich – Wołoncewicz linia z Panktatova

 

Dane do drzewa genealogicznego podała – Денис Волонцевич / Denis Voloncevich

 

Stronę należy „czytać od góry” tu znajduje się „najstarsza” osoba z danej linii lub odnośnik do innej strony gdzie można uzyskać inne informacje o danej linii, osoby „najniżej” na wykresie są „osobami nam współczesnymi” 

 

Stanisław Dumin, Sławomir Górzyński, Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej. Warszawa 1992...zobacz

 

Legenda :

§          * - urodzony/a

§          (*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego

§          †-  zmarł/a

§          □- pochowany/a

§          x –związek małżeński

§          o/o -  rozwód

§          s.- syn

§          c.-córka

§          ?- informacja nie znana /informacja nie pewna

§          NN- nieznane nazwisko/nieznane imię  

§          p.– wydarzenie miało miejsce przed datą

§          po. - wydarzenie miało miejsce po dacie

 

 

 

Минай

Волонцевич

Pankratovo

Minay

Voloncevich

 

po.1917

 

Панкратово

Духовщинского района,   Смоленской области

 

Pankratov

Duhovshinskogo rayona

Smolenskoy oblasti

 

 

 

 

 

Петр

Минаевич

Волонцевич

Pietr

Minaevich

Voloncevich

 

* 1880-1881

† 1940-41

Панкратово

Pankratov

 

 

 

Андрей

Петрович

Волонцевич

 

Andrey

Pietrovich

Voloncevich

*1913

Панкратово

Pankratov

Алексей

Петрович

Волонцевич

 

Aleksiey

Pietrovich

Voloncevich

*1924

Панкратово

Pankratov

 

 

X Валентина Илларионовна

Волонцевич

в дев. Капыток

 

Valentina

Illarinovna

Voloncevich

z d. Kapytok

 

Иван

Петрович

Волонцевич

 

Ivan

Pietrovich

Voloncevich

*1928

Панкратово

Pankratov

 

Игорь
Алексеевич

Волонцевич

 

Igor

Aleksevich

Voloncevich

Виталий

Алексеевич

Волонцевич

 

Vitali

Aleksevich

Voloncevich

Геннадий

Алексеевич

Волонцевич

 

Genadi

Aleksevich

Voloncevich

† 1994

 

x 1 N

2 Тамара

Николаевна

Волонцевич

 

Tamara

Nikolyevna

Voloncevich

 

 

 

 

 2 Кристина Геннадьевна Волонцевич

 

Kristina

Genadiyevna

Voloncevich

 2 Денис

Геннадьевич Волонцевич

Denis

Genadievich

Voloncevich

* Мозыр

Mozyr

 

X Натальиa

Сергеевнa

Волонцевич

 

Natalia

Sergevna

Voloncevich

1 Алексей

Геннадьевич Волонцевич

 

Aleksey

Genadievich

Voloncevich

 

1 N

Геннадьевна Волонцевич

 

N

Genadiyevna

Voloncevich

Strona główna