Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne drzewa genealogiczne ...zobacz

 

WołoncewiczВолонцевичVoloncevich - Michaliszki

 

Dane do drzewa genealogicznego podał – Kazimierz Wołoncewicz, Józef Wołoncewicz.

 

Stronę należy „czytać od góry” tu znajduje się „najstarsza” osoba z danej linii lub odnośnik do innej strony gdzie można uzyskać inne informacje o danej linii, osoby „najniżej” na wykresie są „osobami nam współczesnymi” 

 

Rodzina Wołoncewiczów, została repatriowana z Michaliszek na przełomie lipca, sierpnia 1945 r. Według relacji  Józefa Wołoncewicz rodzina mieszkała w Michaliszkach na ulicy Wileńskiej, a następnie na ul. Szkolnej. Józef Wołoncewicz nie znał swojego dziadka, „...dziadek zmarł, przed moim urodzeniem...”. Według relacji Kazimierza Wołoncewicza, w roku 1975 w Olechowce ok. 3km o Michaliszek mieszkał brat i siostra Bronisława: Michał i Stanisława.

 

Міхалішкі, Михалишки, Michaliszki, Mikhaliszki, Mikhalishki, 54° 49' 0N, 26° 10' 0E

 

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Wydany pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego,

W. Walewskiego t 1-15, Warszawa 1880-1902 Tom VI s. 296

 

 

Michaliszki:

 

mko. na lew. brz. Wilii przy ujściu Straczy, pow. wileński, w 4 okr.pol., o 59 w. od Wilna; 62 dm., 843 mk.(½ żyd.);kościół kat. paraf. mur.; na cmentarzu grzebalnym kaplica, fundacyi Kotwicza; synagoga, szkoła żydowska, browar, targi co niedziela i święta. Własność Ksawerego Kotwicza, Jana Misiewicza i włościan miejscowych. Niegdyś należały do dóbr ks. Radziwiłłów, potem Prońskich, Jakóba Kieniszki; d. 28 czer.1604 r. kupił je Jan Cypryan Brzostowski,  referendarz koronny, który w 1622 r. fundował klasztor Augustynów (kanoników regularnych); syn jego Cypryan Paweł wymurował im w r.1653 piękny kościół pod wez. ś. Michała Archanioła; w podziemiach kościoła są groby rodziny Brzostowskich. Do fundacyi klasztoru należały potem wsie: Łabudzie, Bujwidze, Widzimiszki. W 1832 r. zniesiono klasztor. Parafia kat. dek. wileńskiego liczy 2530 dusz.

 

Legenda :

§          * - urodzony/a

§          (*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego

§          †-  zmarł/a

§          □- pochowany/a

§          x –związek małżeński

§          o/o -  rozwód

§          s.- syn

§          c.-córka

§          ?- informacja nie znana /informacja nie pewna

§          NN- nieznane nazwisko/nieznane imię  

§          p.– wydarzenie miało miejsce przed datą

§          po. - wydarzenie miało miejsce po dacie

§          m.- miasto, miejscowość.

 

 

 

 

 

NN

* ?

† p.1933

 

 

 

 

 

Bronisław

Wołoncewicz

s. NN

*1911

† 1948

Skąpe

Skąpe

pow. Świebodzin

woj. lubuskie

 

X Franciszka

Wołoncewicz

z d.

Wołoćko

*1913

† 1964

 

 

 

Michał

Wołoncewicz

vel

Михаил

Волонцевич

s. NN

 

m. Michaliszki

 

p.1975

Olechowka

Białoruś

Stanisława

Wołoncewicz

vel

Станислава

Волонцевич

c. NN

 

m. Michaliszki

 

p.1975

Olechowka

Białoruś

Józef

Wołoncewicz

s. Bronisława

* 22.07.1933

Michaliszki

m. Lubogórze

pow. Świebodzin

woj. Lubuskie

 

 

Bronisław

Wołoncewicz

s. Bronisława

* 16.05.1935

Michaliszki

† wrzesień 2004

Janina

Wołoncewicz

s. Bronisława

*1943

Michaliszki

Kazimierz

Mieczysław

Wołoncewicz

s. Bronisława

*16 maja 1945

Michaliszki

 

X Anna

Wołoncewicz

 

Urszula

Wołoncewicz

c.Józefa

 

po

mężu

Podwyszyńska

 

Aldona

Wołoncewicz

c.Józefa

 

po

mężu

Chuchra

Iwona

Wołoncewicz

c.Józefa

 

po

mężu

Michalska

 

 

Radosław

Wołoncewicz

s.Kazimierza

Joanna

Wołoncewicz

s.Kazimierza

 

Strona główna