Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne drzewa genealogiczne ...zobacz

 

 

Drzewo rodziny Wołąsewicz, Wołonsewicz vel Wołoncewicz – Woroniany, Rembertów

 

Najstarszą osobą z rodziny Wołąsewicz jest Maciej - to on pierwszy przybył do Warszawy. Prawdopodobnie przyczyną jego przyjazdu były represje na Litwie (rewolucja 1905 r.?). W tym momencie moich poszukiwań nie posiadam żadnych dokumentów dotyczących Macieja. Przedstawiciele tej rodziny na początku XX w. (przed IV.1908 r.) emigrowali najprawdopodobniej z Wornian do Warszawy (Praga), a następnie zamieszkali w Rembertowie ul. Szyszaków 32 (dom ten podobno wybudował Maciej Wołąsewicz). Syn Macieja Czesław Anzelm w dowodzie osobistym wydanym w 1925 r. ma wpisane nazwisko Wołonsewicz vel Wołoncewicz (w rodzinie Wołąsewiczów z Rembertowa mam bardzo interesujący dla nas przykład zamiany pisowni nazwiska; zapisy z dowodu osobistego Czesława Anzelma potwierdzają nam tezę, że na przestrzeni wieków osoby spokrewnione ze sobą mogły nosić nazwisko: Wołoncewicz, Wołonsewicz, Wołąsewicz) [Powstanie nazwiska...zobacz]. W następnych latach w dokumentach urzędowych pisownia nazwiska była następująca - Wołąsewicz. We wspomnianym dowodzie osobistym podane jest miejsce osiedlenia gm. Worniany pow. wileńsko - trocki, a ja na podstawie tego wpisu wnioskuję, że Maciej ojciec Czesława przybył do Warszawy z Wornian. Maciej Wołąsewicz zaginął po Powstaniu Warszawskim 1944 r. Z relacji znajomych rodzina ustaliła, że po powstaniu Maciej przebywał w obozie w Pruszkowie, tam ślad po Macieju ginie. Czesław Wołąsewicz szukał ojca po wojnie poprzez Czerwony Krzyż ale bezskutecznie. Po wojnie Czesław Wołąsewicz pracował zakładach lotniczych w Warszawie PZL. Nie posiadam żadnych informacji na temat Stanisława syna Macieja. Wszystkie informacje do wykresu otrzymałem od Pani Kamili Krasnodębskiej z Warszawy.

 

Na dzień dzisiejszy nie mogę połączyć wykresu ze strony „Drzewo rodziny Wołąsewicz, Wołonsewicz vel Wołoncewicz Rembertów” z  innymi drzewami genealogicznymi ...zobacz. Na szczególną uwagę zasługuje informacja o prawdopodobnym pochodzeniu protoplastów z Wornian, w których pobliżu są Gaspariszki, Kiemieliszki i Michaliszki miejscowości w których zamieszkiwali Wołonsewicze i Wołoncewicze

 

Czego szukamy i dlaczego:

 

§          Dane meldunkowe Macieja Wołąsewicza z początku XX w. i okresu między wojennego z Warszawy

- Może uda się odnaleźć informacje o ojcu Macieja i miejscu urodzenia Macieja

§          Księgi parafialne Wornian

- Miejscowość, którą jako miejsce osiedlenia miał wpisaną Czesław Anzelma

§          Księgi wieczyste Rembertowa

- dane Macieja Wołąsewicz

     

Worniany, Ворняны, Vornyany 54°44' 0N, 26°01'0E

 

 

 

 

Legenda :

§          * - urodzony/a

§          (*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego

§          †-  zmarł/a

§          □- pochowany/a

§          x –związek małżeński

§          o/o -  rozwód

§          s.- syn

§          c.-córka

§          ?- informacja nie znana /informacja nie pewna

§          NN- nieznane nazwisko/nieznane imię  

§          po. - wydarzenie miało miejsce po dacie

§          p.– wydarzenie miało miejsce przed datą

§          ok. - około

§          m. – miasto, miejscowość majątek.

 

 

 

Maciej

 Wołąsewicz

s. NN

* ok.1870 r.

Wilno

† po 1.8.1944 r.

Warszawa

Pruszków ?

 

x Anna

Wołąsewicz

z d.

Wnuczek

*1875

† 1935

□ Rembertów

 

 

 

 

Stanisław

Wołonsewicz

s. Macieja

 

 

Czesław

Anzelm

Wołąsewicz

Wołonsewicz

vel

Wołoncewicz

s. Macieja

* 21.IV.1908 r.

 Warszawie

†7. XII.1994 r.

 Warszawie

 

X Zofia

Wołąsewicz

z d.

Rutkowska

* 1915

Jarnice

pow.

węgrowski

† 1987

 

 

 

Helena

Wołonsewicz

c. Macieja

po mężu

Wnuczek

X Józef

Wnuczek

 

Alina

Wołąsewicz

po mężu

Mańk

* 1936

Grażyna

Wołąsewicz

po mężu

Sierzpowska

*1956

 

 

 

Jerzy

Wnuczek

s. Heleny

Iwona

Mańk

c. Aliny

*1958

 

Sebastian

Sierzpowski

*1980

Tomasz

Sierzpowski

*1986

 

Kamila

Krasnodębska

c. Iwony

*1981

 

 

 

 

Strona główna