Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Drzewo genealogiczne
rodziny

Wołącewicz - Wołoncewicz – Wolacewicz – Волонцевич – Voloncevich

Zobacz inne wykresy genealogiczne [zobacz]


Opis

Dane do wykresu podała Pani Ewa Wołącewicz – Rodziewicz, stronę należy czytać „od góry” tam znajduje się „najstarsza” osoba z danej linii lub odnośnik do innej strony gdzie można uzyskać inne informacje o danej linii.

Według relacji Pani Ewy Wołącewicz – Rodziewicz, najstarszą osobą z tej linii Wołącewiczów jest Józef, który był z zawodu maszynistą na kolei. Józef Wołącewicz zginął 1917 r. W tym okresie rodzina Wołącewiczów mieszkała w m. Poniewierzu (obecnie Litwa). Po śmierci Ojca rodzina przeniosła się do Skarżyska-Kamiennego. Stefan s. Józefa był uczniem Szkoły Zawodowej w Warszawie do której uczęszczał w latach 1923 - 1926. W Skarżysku - Kamiennej Stefan założył rodzinę, pracował tutaj w Fabryce Broni. W czasie okupacji w kwietniu 1941 r. Stefan został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, do miejscowości Altenburg . W trakcie przepustki z obozu Stefan zbiegł z obozu pracy (1942 r), powrócił do Generalnej Guberni gdzie ukrywał pod „fałszywym” nazwiskiem Rodziewicz wraz z rodziną w m. Kraśnik, w fałszywych dokumentach tzw. Kenkarcie (niem. Kennkarte) figurował jako Wołącewicz-Rodziewicz urodzony w 1906 r. Po wojnie niektóre dokumenty był dalej wystawiane na nazwisko Rodziewicz, Ewa Wołącewicz-Rodziwicz stwierdza: „widziałam pieczątkę ze słupskiego adm powojennego : inż. Rodziewicz”. Po roku 1945 Stefan wraz z rodziną (żona, dzieci, siostra Janina przyjechały do Słupska ok 1946-47) przeniósł się na ziemie odzyskane do m. Słupsk, gdzie pracował między innymi jako zarządca mienia poniemieckiego

Stefan Wołącewicz zachował się w pamięci Pani Ewy Wołącewicz – Rodziewicz jako:

..spragniony wiedzy w domu był złotą rączka, wszystko było usprawnione technicznie, zreperowane, zadbane, był nienasycony wiedzą, wiem, że pracując zadbał o wykształcenie najmłodszego brata Edwarda ...”

Informacje do wykresu:

[1] - Według Pani Celiny Pakszys z domu Wołącewicz, nazwisko Rodziewicz było drugim członem nazwiska rodowego Józefa Wołącewicza
[2] - postanowienie Sądu Powiatowego w Słupsku sierp. 1954: dane z dokumentu: Stefan Wołącewicz -Rodziewicz, nazwisko panieńskie Stanisława z Sienkiewiczów
Legenda :

*- urodzony/a
(*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego
†- zmarł/a
□- pochowany/a
x –związek małżeński
o/o - rozwód
s.- syn
c.-córka
?- informacja nie znana /informacja nie pewna
NN- nieznane nazwisko/nieznane imię
p.– wydarzenie miało miejsce przed datą
po. - wydarzenie miało miejsce po dacie
m. – miasto
DG – drzewo genealogiczneJózef
Wołącewicz -Rodziewicz
?
s. ?
[1]

* 1867
† 4.10.1917 r
Wilno
□ Wilno?

X 1897
Stanisława
Wołącewicz
z d.
Sienkiewicz
córka
Jana i Eleonory

[2]

*1879
† 25.12.1940 r.
□ Skarżysko
Kamienna

Janina
Wołącewicz

c. Józefa

* 1903

po
mężu

SkiporStefan
Wołącewicz
vel
Rodziewicz

s. Józefa

* 6.12.1905 r.
Poniewierz

1972
Słupsk
□ Słupsk

x 1Wacława
Waller

2 Anna
DudnikowMaria
Wołącewicz

c. Józefa

* 1908
Poniewierz
† 1983
Lublin

po
mężu

AntoniakEdward
Wołącewicz

s. Józefa

* 1910
Poniewierz

X Izabela
Wołącewicz

z d.

Adamska
2004Krystyna Skipor

c. Janiny

Danuta
Skipor

c. Janiny

Piotr
Skipor

s. Janiny

Zofia
Wołącewicz

c. Stefana

* 1935
Skarżysko-
Kamienna

po
mężu

Horneffer

Cecylia
Wołącewicz

c. Stefana

* 1936
Skarżysko-
Kamienna

po
mężu

Pakszys


Ewa
Wołącewicz -Rodziewicz

c. Stefana

Waldemar
Antoniak

s. Marii

Krystyna Antoniak

c. Marii

Ewa
Wołącewicz

c. Edwarda

po
mężu

Kruk

Jerzy
Wołącewicz

s. Edwarda

Andrzej Wołącewicz

s. Edwarda

Wojciech
Wołącewicz

s. Edwarda


Strona główna