Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne drzewa genealogiczne naszych rodzin ...zobacz

 

 

Drzewo genealogiczne rodziny Wołosewicz herbu Lis

 

Rozpisania na pokolenia wykonałem na podstawie informacji zawartych w publikacji:

Jan Ciechowicz, Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Tom V S-Ż, Rzeszów 2001...zobacz

 

 

 

 

Wywód familii urodzonych Wołosewiczów  herbu Lis  z roku 1832 podawał że:„familia urodzonych Wołosewiczów od najdawniejszych czasów w Xsięstwie Litewskim zamieszkała, szczyciła się zawsze prerogatywami stanowi szlacheckiemu właściwemi i używała herbu LIS.Z teyj familii pochodzą Dawid Salomonowicz Wołosewicz, protoplasta niniejszego wywodu, w nagrodę znakomitych zasług, a mianowicie męstwa okazanego w czasie wojny inflanckiej,(wojna toczyła się z przerwami od 1601 do 1629 r.-dopisek P.W.)miał sobie nadane od Zygmunta III, króla polskiego, dobra ziemne Rekoszajcie zwane, w ziemi żmudzkiej sytuowane ”Sukcesorem tych dóbr w 1631r  został Bohdan Benedykt Wołosewicz, a później jego syn Faustyn i wnukowie Stanisław i Jan. Syn tego ostatniego Jerzy miał dwóch potomków: Józefa i Antoniego.

(CPAHL, f.391,z 1 ,nr 1029 , s.7-9)

 

Wywód familii urodzonego Wołosewicza herbu Lis 1819 r. stwierdzał że: „familia urodzonych Wołosewiczów jest dawna y starożytna w Królestwie Polskim y prorogatywami szlacheckimi zaszczycona oraz dobrze krajowi oyczystemu i tronom panujących monarchów wiernością dla nich zasłużona ,tudzież męstwem dzieł rycerskich na wielu woynach wsławiona”

(CPAHL , f.391 ,z 1 ,nr 1061 , s.150 )

 

Po 1863 r. za polityczną nieprawomyślność został zwolniony ze służby zamieszkały w powiecie rosieńskim w guberni kowieńskiej „sekretarz kolleżeński Wiktoryn syn Atoniego Wołosewicza. Ma majątek Rakotajcie.

(CPAHL , f.378 , o ,nr 181 , s.25)

 

 

 

Salomon

Wołosewicz

*ok.1530 ?

 

 

Dawid

Salomonowicz Wołosewicz

* NN

† p. 1631

 

 

Bohdan

Benedykt

Wołosewicz

s. Dawida ?

*po 1605 ?

† ?

 

 

Faustyn

Wołosewicz

s. Bohdana

 

 

Stanisław

Wołosewicz

s. Faustyna

 

Jan

Wołosewicz

s. Faustyna

 

 

Jerzy

Wołosewicz

s. Jana

 

 

Józefa

Wołosewicz

s. Jerzego

* p.1832

Antoni

Wołosewicz

s. Jerzego

* p.1832

 

Wiktoryn

Wołosewicz

s. Antoniego s. Jerzego ?

 

† po 1863

Strona główna