Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Drzewo rodziny

 

WOŁĄSEWICZ – ВОЛОНСЕВИЧ- VOLONSEVICH

 

Linia „wileńsko-petersburska” protoplasta Władysław syn Jana

 

 

Wykres został wykonany na podstawie następujących informacji:

 

1.Informacja z bazy Wszyscy z Wilna 1915 ...zobacz
2.Informacja z konsulatu w Pittsburgu ...zobacz

3.Przekaz ustny Reginy Wierzchowskiej oparty na podstawie dokumentów

4.Rozmowy z Barbarą Trurek

5.Informacje od Wojciecha Turek

 

Relacja Pani Reginy Wierzchowskiej:

 

Rodzina Wołąsewiczów vel Wołonsewiczów mieszkała w Petersburgu na Vasililievskim Ostrovie, Władysław Wołąsewicz był zarządcą nieruchomości w tej dzielnicy Petersburga. Przed zamieszkaniem w Petersburgu rodzina mieszkała w Wilnie, a przed bytnością w Wilnie rodzina Wołąsewiczów mieszkała w okolicach Powiewiórki. W tradycji rodzinnej zachowała się historia, że w dzieciństwie do majątku Wołąsewiczów przychodził mały Józef Piłsudzki późniejszy marszałek Polski. Regina Wierzchowska była najmłodszą córką Wincentego Wołąsewicza, brat jej Józef zgiął w czasie rewolucji październikowej w Petersburgu, jak stwierdziła walcząc na barykadzie. Kolejny brat Zygmunt po rewolucji pozostał Leningradzie, w latach 30 XX w. został represjonowany w czasach stalinowskich czystek i zesłany na Sybir, według relacji Pani Reginy Zygmunt przesiedział w łagrach ponad 30 lat. Adam i Bronisław Wołąsewicz synowie Władysława  emigrowali do USA. Kolejny brat Wiktor Wołąsewicz syn Władysława był urzędnikiem carskim najprawdopodobniej radcą prawnym miał swojego ordynansa, Pani Regina wspominała że Wiktor miał syna Jerzego który był w zbliżonym wieku jak Pani Regina ale nie zna jego dalszych losów, Wiktor wraz z rodziną spędzał przed rewolucją wiele czasu w Finlandii najprawdopodobniej tam pracował. Ojciec pani Reginy Wincenty po ucieczce z Petersburga zamieszkał wraz z rodziną w Mołodeczno gdzie był głównym zarządcą ogrodów w majątku xxx. W Petersburgu Ojciec Pani Reginy pracował jako jeden z zarządców carskich ogrodów swojego zawodu uczył się podobno w Holandii. W czasie II Wojny Światowej Pani Regina mieszkała w Wilnie. Większość pamiątek rodzinnych zaginęło w czasie rewolucji październikowej w Petersburgu, a następnie w czasie repatriacji  z Wilna 1945 r. Pani Regina po II Wojnie Światowej zamieszkała w Olsztynie, a następnie w Warszawie. Po wojnie Pani Regina miała kontakt z Zygmuntem Wołąsewiczem który opowiadał jej o bardzo trudnych chwilach swojego życia w syberyjskich lagrach, Zygmunt zmarł w Tadżykistanie jak twierdził na starość chciał mieszkać gdzie jest bardzo ciepło, w Tadżykistanie poślubił drugą swoją małżonkę ale Pani Regina nie znała jej imienia wiedział jedynie że była Ukrainką, która także była byłym łagiernikiem. Pierwsza żona Zygmunta zmarła z niedożywienia w czasie oblężenie Leningradu 1942 lub 1943 roku.  

 

 

Legenda :

 

* - urodzony/a

(*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego

†-  zmarł/a

□- pochowany/a

x –ożeniony/a

o/o -  rozwód

s.- syn

c.-córka

?- informacja nie znana /informacja nie pewna

NN- nieznane nazwisko/nieznane imię 

p.– wydarzenie miało miejsce przed datą

po. - wydarzenie miało miejsce po dacie

 

Na obecnym stanie moich poszukiwań i posiadanych informacjach nie mogę ustalić innych osób spokrewnionych z tą linią WOŁĄSEWICZÓW

 

SZUKAM : Jerzego Wołąsewicza syna Wiktora, potomków Adama Wołąsewicza vel WOLONS z USA lub innych informacji mogących ułatwić poszukiwania. Piotr Wołąsewicz

 

 

 

 

 

 

WŁADYSŁAW WOŁĄSEWICZ

syn

Jana

[1]

*p.1848 ?

Wilno ?

†po 1915

Wilno

[1]

 

X Izabela

Wołąsewicz

z d. Łazarkiewicz

[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

WIKTOR WOŁĄSEWICZ syn

Władysława

 

* NN

†NN

 

urzędnik carski

prawnik ?

[3]

 

ADAM WOŁĄSEWICZ

vel

Wolons

[2]

syn

Władysława

 

*NN

† < 1935

wyjechał

 do

USA

zmienił nazwisko na WOLONS

BRONISŁAW WOŁĄSEWICZ

syn

Władysława

 

*NN

† 1913

[2]

USA

wyjechał

 do

 USA

 

 

WINCENTY WOŁĄSEWICZ syn

Władysława

 

*10.08.1868 Niedzingi

†1.6.1937 Mołodeczno

 

x Jadwiga Wołąsewicz 

z d Grygorowicz

*1871

pochodzą z Wilna tam brali ślub w Parafii św. Teresy

[3]

 

 

 

JERZY WOŁĄSEWICZ syn

Wiktora

 

*1913 ?

Petersburg ? [3]

†NN

 

 

 

STANISŁAW WOŁĄSEWICZ

syn

Wincenta

 

*1894 Wilno

† < 1980 Olsztyn

 

x Franciszka Wołąsewicz

z d. Romańczuk

JÓZEF WOŁĄSEWICZ

syn

Wincentego

 

*< 1894

†1917  Petersburgu

ZYGMUNT WOŁĄSEWICZ

ВОЛОНСЕВИЧ

syn

Wincentego

 

*1905 Petersburg

†1973 Leninobad  Hodża Tadżykistan

 

x 1 Doly

†1941/43 ?

 

2) NN

[3]

 

LEOKADIA WOŁĄSEWICZ  córka Wincentego

 

*1893 Petersburg

†1963

Olsztyn

 

repatriacja z ZSRR w 1947/48 r.

REGINA

WOŁĄSEWICZ

córka

Wincentego

po

mężu Wierzchowska

 

*1913

 Petersburg

† 20 VII 2004

Warszawa

□ Warszawa

Wawrzyszew

[5]

 

 

 

LEOKADIA WOŁĄSEWICZ c Stanisława

*Mołodeczno

 

po

mężu

Kopacz

 

JERZY WOŁĄSEWICZ s Stanisława

Mołodeczno

 

x Danuta Wołąsewicz

z d.

Cybowska

HENRYK WOŁĄSEWICZ s Stanisława

*1922

†1988

 

X 1 Henryka

 z d.

Kordasiewicz

 

2 Anna

 z d.

 Szklenik

 

 

 

Lena

córka

Zygmunta

*> 1941 Leningrad ZSRR

†1992 ?

Regina

córka

Zygmunta

> 1941

Leningrad

ZSRR

Barbara

Wierzchowska

c. Reginy

 

po mężu

Turek

† 2004

[5]

Jerzy

Kopacz

s. Leokadii

 

Stanisław Kopacz

s.Leokadii

 

Teresa

 Kopacz

c. Leokadii

 

MARIA

KINGA WOŁĄSEWICZ

 

c Jerzego

 

po

mężu Leśkiewicz

*Olsztyn

KRZYSZTOF
WOŁĄSEWICZ
vel

KORDASIEWICZ

s. Henryka

ELŻBIETA WOŁĄSEWICZ

 c Henryka

 

Magdalena

 c Henryka

 

Paulina

c Henryka