Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Drzewo genealogiczne rodziny:

 

Wołonsewicz  Wołąsewicz Wołosiewicz Волонсевич  Volonsevich

 

 

 

Inne drzewa genealogiczne …zobacz

 

Stronę należy „czytać od góry” tu znajduje się „najstarsza” osoba z danej linii lub odnośnik do innej strony gdzie można uzyskać inne informacje o danej linii, osoby „najniżej” na wykresie są „osobami nam współczesnymi” 

 

 

Opis wykresu:

 

Pierwsze dane do wykresu otrzymałem od Pana Miechyslava Volonsevicha (Мечсилава Волонсевича) z miejscowości Skidel na Białorusi w roku 2004, z którym nawiązałem kontakt telefonicznie. Pan Mieczysław przedstawił mi informacje dotyczące Wołonsewiczów którzy byli związani z Grodnem oraz poinformował mnie, że szuka informacji o swoim dziadku Kazimierzu, który został aresztowany przez NKWD w 1941 i dalsze jego losy są nie znane (o losach Kazimierza Wołonsewicza vel Wołąsewicza wiedziałem wcześniej uzyskując informacje ze strony Karta Indeks Represjonowanych). Pan Mieczysław poinformował mnie również o jednym z braci Kazimierza  - Dominiku. W trakcie dalszych poszukiwań okazało się, że Dominik Wołonsewicz jest protoplastą rodziny WołonsewiczWołosiewicz pochodzących z Kielc. Do przekonania tego doszedłem w 2007 r. kiedy to nieocenioną pomoc w poszukiwaniach i w stworzeniu wykresu udzieliła mi Pani Anna Wołosiewicz, udzielając mi cennych wskazówek oraz  skontaktowała mnie ze swoim Ojcem Zdzisławem Wołosiewiczem, który wniósł kolejne fakty dotyczące WołonsewiczówWołosiewiczów.    

 

Rozmowa z Panem Zdzisławem Wołonsewiczem

 

„…zamieszanie z naszymi nazwiskami (zmiana Wołonsewicz na Wołosiewicz) wynika  z tego, że po II Wojnie  Światowej Ojciec mój (Wiktor) wyjechał na ziemie odzyskane w miejscowości Jawor poznał się z moją Mamą,  po ślubie w trakcie zmiany dokumentów mojej Mamie w dowodzie osobistym wpisano omyłkowo nazwisko Wołosiewicz,  a w dowodzie osobistym Taty pozostało nazwisko rodowe Wołonsewicz. Mama nie poprawiła tej pomyłki pisarskiej. Z związku mojego Taty i Mamy urodziło się czworo dzieci ( Andrzej, Waldemar, Zdzisław, Ewa) w trakcie rejestracji dzieci w Urzędzie Stanu Cywilnego pomyłka pisarska ze ślubu rodziców została „potwierdzona”  mój brat Andrzej i Ja (Zdzisław) „ dostaliśmy” nazwisko z dowodu osobistego Mamy (Wołosiewicz),  natomiast brat Waldemar i siostra Ewa zostali wpisani do akt urzędowych z nazwiskiem Ojca (Wołonsewicz). Zwracałem uwagę mojej Mamie żeby ten błąd poprawić, ale Mama stwierdziła, że nie mamy żadnego majątku i nie będzie żadnych problemów spadkowych dlatego niech tak zostanie jak jest…”

 

„… nie znam losów wojennych mojego Taty on był bardzo tajemniczy niczego nie chciał zdradzić, widać było że bardzo się obawia o losy swoich bliskich, wiem że Ojciec miał  trzech braci, ale nie zmam ich imion, po wyjeździe (ucieczce ? przed Sowietami) z  Grodna, Ojciec pracował w miejscowości Jawor,  z tego co kojarzę pracował chyba w jakimś obozie dla wziętych do niewoli Niemców ale nie jestem tego pewien. Następnie Ojciec z Matką przenieśli się do Kielc…”

 

„..moi bracia Andrzej i  Waldemar w 1957 roku byli w Grodnie na pogrzebie siostry mojej Babci z ich relacji wynika że mój dziadek Dominik już nie żył, Babcia zmarła chyba w Grodnie już po śmierci mojego Ojca (1968)…”

 

„..z metryki ślubu mojego Ojca wynika że był chrzczony w Kościele NMP (Fara Witolda)  Grodnie...”    

 

Dokumenty uzyskane:

 

Zdjęcie Kazimierza Wołąsewicza vel Wołonsewicza

Zdjęcie wraz kopią dokumentu osobistego Bronisławy Wołonsewicz

Kopia aktu zgonu Bronisławy Wołonsewicz

Kopie dokumentów Kazimierza Wołąsewicza vel Wołonsewicza

 

Dane do wykresu:

 

1 Karta Indeks Represjonowanych  akta ZUB -/360/107/1

2 Miechyslav Volonsevich

3 Zdzisław Wołosiewicz, Anna Wołosiewicz

 

 

 

 

Legenda :

§          * - urodzony/a

§          (*) –urodzony/a z związku poza małżeńskiego

§          †-  zmarł/a

§          □- pochowany/a

§          x –związek małżeński

§          o/o -  rozwód

§          s.- syn

§          c.-córka

§          ?- informacja nie znana /informacja nie pewna

§          NN- nieznane nazwisko/nieznane imię  

§          p.– wydarzenie miało miejsce przed datą

§          po. - wydarzenie miało miejsce po dacie

 

 

 

 

 

 

 

Jakub

Wołonsewicz

vel

Wołąsewicz

 

s. ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław

Wołonsewicz

 

Kazimierz

Wołonsewicz

vel

Wołąsewicz

 

Казимир

Волонсевич

 

Kazimier

Volonsevich

s. Jakuba

 

* 1899

Grodno

 

po 1941 ?

[1]

 

X Bronisława

Marianowna

Wołonsewicz

 

z d.

?

 

*1900

† 8 V 1975

Skidel

[2]

 

Dominik

Wołonsewicz

 

s. Jakuba

*

p. 1957 ?

 

X Weronika

Wołonsewicz

 

z d.

 

Sztal

 

po 1968 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimiera

Wołonsewicz

 

c. Kazimierza

 

Волонсевич

Volonsevich

*1923

Tadeusz

Wołonsewicz

 

s.Kazimierza

 

Волонсевич

Volonsevich

*1934

Irena

Wołonsewicz

 

c. Kazimierza

 

Волонсевич

Volonsevich

*1933

Leokadia

Wołonsewicz

 

c. Kazimierza

 

Волонсевич

Volonsevich

*1931

Roman

Wołonsewicz

 

s.Kazimierza

 

Волонсевич

Volonsevich

*1928

Konstanty

Wołonsewicz

 

s.Kazimierza

 

Волонсевич

Volonsevich

*1923

 

Wiktor

Wołonsewicz

 

s. Dominika

 

* 10 I 1921

Grodno

 

1968

Kielce

Cmentarz

Stary

 

X 1 XII 1951

 

Maria

Wołonsewicz

vel

Wołosiewicz

[sic!]

 

z d.

 

Cieślik

 

* ?

20 IV 1990

N ?

 

s. Dominika

N ?

 

s. Dominika

N ?

 

s. Dominika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мечислав Волонсевич

 

Mieczyslav

Volonsevich

 

s. Ireny

 

*1960

Grodno

 

 

Andrzej

Wołosiewicz

 

s. Wiktora

 

m.Skarżysko – Kamienna

 

X Ludmiła ?

Wołosiewicz

z d.

?

 

Waldemar

Wołonsewicz

 

s. Wiktora

 

m. Kielce

 

X Grażyna

Wołonsewicz

z d.

Nachaj

 

Zdzisław

Wołosiewicz

 

s. Wiktora

 

* III

1948

 

m. Piła

 

X Wanda

Wołosiewicz

z d.

Misiak

 

 

 

Ewa

Wołonsewicz

 

c. Wiktora

 

m. Kielce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman

Wołosiewicz

 

s. Andrzeja

Marcin

Wołosiewicz

 

s. Andrzeja

Urszula

Wołosiewicz

 

c. Andrzeja

Monika

Wołonsewicz

 

c. Waldemara

m. Kielce

 

Tomasz

Wołosiewicz

 

s. Zdzisława

Anita

Wołosiewicz

 

c. Zdzisława

Anna

Wołosiewicz

 

c.Zdzisława

m.Piła

Edyta

Górzyńska

 

c. Ewy

 

 

Strona główna