Archiwum

Wołąsewicza

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

 

 

Rozpisanie pokoleń rodziny Wołyncewicz vel Wołąsewicz/Wołonsewicz na podstawie zdjęcia drzewa genealogicznego wykonanego przez Kazimierza Wołąsewicza syna Jakuba

 

Zobacz skąd mam drzewo wykonane przez Kazimierza Wołąsewicza

 

Drzewo genealogiczne Wołyncewiczów w Archiwum w Żytomierzu... zobacz

 

 

Numeracja przy imieniu nadana jest przez autora serwisu ,pozostałe informacje i pisownia t zachowana jest  zgodnie z oryginałem zdjęcia

 

 

 

Iwan

protoplasta domu Wołyców

Żył w roku 1500 pokolenie jego w późniejszych czasach  poczęło nazywać się z litewska

Wołyncewicz

a następnie

Wołąsewicz

[ 1 ]

 

 

 

Bohdan

syn

Iwana

Wołyniec

otrzymał przywilej

Od królowej

Bony w 1556

 a przez

Zgmunta Augusta rejestrowo kontentowany

[ 2 ]

 

 

 

Wojciech

syn

Bohdana

[ 3 ]

 

 

 

Andrzej

syn

Wojciecha

[ 4 ]

Jan

Wojciechowicz

[ 5 ]

 

 

 

 

 

 

Mikołaj

syn

Woyciecha

[ 6 ]

 

 

 

Krzysztof

syn

Andrzeja

[ 6 ]

Piotr

Janowicz

[ 7 ]

 

Mateusz

syn

Jana

[ 8 ]

 

 

Stanisław I

syn

Jana

[ 9 ]

 

 

 

Stanisław II

syn

Mikołaja

[ 10 ]

 

 

 

Franciszek

syn

Krzysztofa

[ 11 ]

Władysław

syn

Krzysztofa

[ 12 ]

Jakób

syn

Krzysztofa

[ 13 ]

Jan

syn

Krzysztofa

[ 14 ]

Symon

Piotrowicz

[ 15 ]

Marcin

syn

Piotra

[ 16 ]

Antoni

syn

Mateusza

[ 17 ]

Józef

syn

Mateusza

[ 18 ]

I

 

Aleksander

syn

Stanisława

[ 19 ]

Michał

syn

Stanisława I

[ 20 ]

Stefan

syn

Stanisława I

[ 21 ]

 

Jan

syn

Stanisława II

[ 22 ]

 

Kazimierz

syn

Stanisława II

[ 23 ]

 

 

 

Tomasz

syn

Franciszka

[ 24 ]

Stefan

syn

Franciszka

[ 25 ]

 

 

Alexander

syn

Symeona

[ 26 ]

Eliasz

Symenowicz

[ 27 ]

Józef

syn

Symona

[ 28 ]

Franciszek

syn

Symona

[ 29 ]

Tomasz

syn

Symona

[ 30 ]

Jakób

syn

Antoniego

[ 31 ]

Wincenty

syn

Antoniego

[ 32 ]

Kazimierz

syn

Antoniego

[ 33 ]

Łukasz

syn

Stefana

[ 34 ]

Józef

syn

Stefana

[ 35 ]

 

 

Jan

syn

Jana

[ 36 ]

Michał

syn

Kazimierza

[ 37 ]

Bartłomiej

syn

Kazimierza

[ 38 ]

 

 

 

Jan

syn

Tomasza

[ 39 ]

Sylwester

syn

Tomasza

[ 40 ]

Bazyli

syn

Stefana

[ 41 ]

Leon

syn

Alexandra

[ 42 ]

Stanisław

syn

Alexandra

[ 43 ]

Konstanty

syn

Alexandra

[ 44 ]

Jan

Eliaszowicz

[ 45 ]

Kasper

syn

Eliasza

[ 46 ]

Maurycy

syn

Eliasza

[ 47 ]

Marek

syn

Eliasza

[ 48 ]

Andrzej

syn

Franciszka

[ 49 ]

Marcin

syn

Tomasza

[ 50 ]

Stefan

syn

Tomasza

[ 51 ]

Kazimierz

syn

Tomasza

[ 52 ]

Ignacy

syn

Andrzej

[ 53 ]

 

Marcin

syn

Łukasz

[ 54 ]

Mikołaj

syn

Józefa

[ 55 ]

Antoni

syn

Jana

[ 56 ]

Jerzy

syn

Jana

[ 57 ]

 

 

 

 

Antoni

syn

Jana

[ 58 ]

Jan

syn

Jana

[ 59 ]

Kazimierz

syn

Jana

[ 60 ]

Ludwik

syn

Sylwestra

[ 61 ]

Jan

syn

Bazylego

[ 62 ]

Stanisław

syn

Bazylego

[ 63 ]

Michał

syn

Bazylego

[ 64 ]

Stanisław

syn

Jana

[ 65 ]

 

Karol

Janowicz

[ 66 ]

Felix

syn

Jana

[ 67 ]

Leon

syn

Jana

[ 68 ]

 

Piotr Józefat

syn

Marka

[ 69 ]

 

syn

Andrzeja

[ 70 ]

 

 

Ignacy

syn

Stefana

[ 71 ]

 

Rafał

syn

Kazimierza

[ 72 ]

Jan

syn

Kazimierza

[ 73 ]

Michał

syn

Kazimierza

[ 74 ]

Adam

syn

Marcina

[ 75 ]

 

 

Dezyderiusz

nie czyni o sobie żadnych wiadomości

[ 76 ]

Felix

nie czyni o sobie żadnych wiadomości

[ 77 ]

Antoni

nie czyni o sobie żadnych wiadomości

[ 78 ]

Woyciech

nie czyni o sobie żadnych wiadomości

[ 79 ]

 

Felicjan

syn

Antoniego

[ 80 ]

Józef

syn

Antoniego

[ 81 ]

 

Jan

syn

Ludwika

[ 82 ]

Adolf

syn

Jana

ks.unick

[ 83 ]i

Jan

syn

Jana

*1812

[ 84 ]

Łukasz

syn

Jana

*1805

[ 85 ]

Józef

syn

Jana

[ 86 ]

 

 

 

 

Cyprian

syn

Łukasza

*1826

[ 87 ]

Szymon

syn

Łukasza

*1836

[ 88 ]

Jakóba

syn

Łukasza

*1853

[ 89 ]

Maciej

syn

Józefa

[ 90 ]

 

 

 

Julian

syn

Cyprjana

*1875

[ 91 ]

Bolesław

syn

Szymona

*1860

[ 92 ]

Robert

syn

Szymona

*1863

[ 93 ]

Kazimierz

syn

Jakóba

*1887

[ 94 ]

 

Stefan

syn

Macieja

[ 95 ]

 

 

 

Bronisław

syn

Bolesława

[ 96 ]

 

Stanisław

syn

Bolesława

[ 97 ]

 

 

syn

Roberta

[ 98 ]

Kazimierz

syn

Roberta

[ 99 ]

Antoni

syn

Roberta

[ 100 ]

 

Józef

syn

Roberta

[ 101 ]

Jerzy

syn

Kazimierza

*1917

[ 102 ]

 

Leon

syn

.Stefana

[ 103 ]

 

Aleksy

syn

.Stefana

[ 104 ]

 

 

Strona główna