Archiwum

Wołąsewicza

 

http://www.wolasewicz.com/

mailto:piotr@wolasewicz.com

 

zobacz inne dokumenty w C.A.W. Warszawa

 

Akta odznaczeniowe MN-308 – Jan  Wołonsewicz, dokumenty te znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym.

KOMITET KRZYŻA I MEDALU NIEPODLEGŁOŚCI

 

Komisja Odznaczeniowa

P.O.W.

 

1.Nazwisko i imię: Wołonsewicz Jan

Pseudonim

2.Zawód: rolnik

3. Dokładny adres zamieszkania

wieś Trycze

gmina Łabno

powiat Augustowski

poczta Grodno

województwo Białostockie

4. Posiadane odznaczenia żadne

5. Proponowane odznaczenia

6. Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo niepodległościowej:

 

Ja Wołonsewicz Jan syna Jana i Józefy z domu Bondr, urodzony dnia 10 października 1896 roku we wsi Trycze, gminy Łabno, powiatu Augustowskiego od dnia urodzenia do 1918 roku żyłem przy rodzicach na gospodarstwie rolnym i w jakim to czasie to jest w latach dziecinnych pobierałem naukę w czytaniu i pisaniu gdzie ukończyłem 3-oddziały rosyjskiej szkoły powszechnej Zaś dnia 8 listopada 1918 roku na pierwsze hasło władz organizacyjnych Polskiej Organizacji Wojskowej okręgu Suwalskiego, wstąpiłem do tejże i gdzie brałem udział w walkach z Litwinami o poszerzenie granic  Rzeczpospolitej Polskiej,  w roku 1919 dnia 27 maja to jest

rozwiązaniu wspomnianej organizacji wstąpiłem do 41p w Zambrowie również jako ochotnik i gdzie przesłużyłem do dnia 30 października 1921 roku, i w jakim to pułku w czasie wojny Polsko-Bolszewickiej brałem udział w walkach przez cały czas wspomnianej wojny, spotyczki bojowe odbywały się pod Kijowem, Warszawą, Modlinem, Nowogródkiem i Lidą W roku 1921 30 października pozwoleniem z wojska ponownie zamieszkałem na gospodarstwie rolnym we wsi Trycze i gdzie mieszkam do chwili obecnej. Dodaję że w czasie służby w P.O.W. komendantem okręgu był Adam Rudnicki obecnie major dyplomowany zaś dowódcą pułku 41 w którym służyłem był pułkownik Osiewicz wieś Trycze dnia 22 grudnia 1932 r.

 

Jan Wołonsewicz

 

7. Nazwiska i dokładny adresy świadków, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościowej:

 

1)      Bolesław Zieniela zamieszkały osada Łabno, gmina Łabno powiat Augustowski

2)      Franciszek Zajko zamieszkały wieś Trycze, gmina Łabno powiat Augustowski

3)      Wacław Wołonsewicz, zamieszkały osada Prokopowicze, gmina Łabno powiat Augustowski

 

ZARZĄD OKRĘGOWY ZWIĄZKU PEOWIAKÓW  W SUWAŁKACH

 

Sekretarz

-/-

prezes

-/-

E. Kaucki ?

 

8. Uwagi i podpis komisji:

9. Opinia Wojewody lub Urzędu Centralnego

 

Przeszkód nie stawiam

 

Za WOJEWODĘ

-/-

S. Michałowski

Wicewojewoda

 

10.Uwagi komitetu:

 

Medal Niepodległości przyznano na posiedzeniu Komitetu w dniu 6 XI 1933 Prot. Pos. Nr 93 str.11

Zarządzeniem Prezydenta Rzplitej z dnia 16.3.1937 ogłoszono w Monitorze Polskim Nr. 64 z dnia 19.3.1937 poz. 94 str.18

Strona główna