Archiwum

Wołąsewicza

 

http://www.wolasewicz.com/

mailto:piotr@wolasewicz.com

 

zobacz inne dokumenty w C.A.W. Warszawa

 

Akta personalne AP- 2594 – Wacław Wołonsewicz, dokumenty te znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym.

Do

Ministerstwa Spraw Wojskowych

Wydział Osad Żołnierskich w Warszawie

 

Przez Przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wojskowych

w Grodnie

 

Osadnika Wacława Wołonsewicza

zamieszkałego w kol. Prokopowicze

Gmina Łabno

Powiatu Augustowskiego

 

Podanie

 

Załączając kartę rejestrową proszę o przekwalifikowanie mojej działki Nr 10 12 ha. 8791 mtr. kw. nabytej z parcelacji rządowej z majątku Prokopowicze z płatnej na bezpłatną w myśl noweli do Ustawy z dnia 17-XII-1920 roku o nadanie ziemi żołnierzom Wojska Polskiego

 

Wacław Wołonsewicz

 

Prokopowicze 20/XI 1932 r.

 

Opinia PZOs. w Augustowie

Gospodarstwo prowadzi b. Dobrze jest porządnym pracowitym na nadanie ziemi bezpłatnie bezwzględnie zasługuje

 

Augustów 2.XII.32 r.

 

Prezes

-/-

sekretarz

-/-

ZWIĄZEK OSADNIKÓW

powiatu Augustowskiego

KARTA REJESTRACYJNA

 

1.       Nazwisko i imię Wołonsewicz Wacław

2.       Szarża Plutonowy

3.       Rok urodzenia 1898 Religja Rz-katol.

      Przynależność gmina powiat kraj Kolonjia Prokopowicze Gmina Łabno powiat Augustowski

4.       Wykształcenie Rolnik

5.       ojca Rolnik

6.       ogólne 4 klasy Szkoły Powszechnej w Grodnie

7.       zawodowe kurs rachunkowy przy komisji gospodarczej B.Z. 81 p.p.

8.       Czy i gdzie i wiele ziemi posiada  W majątku Prokopowicze gminy Łabno powiatu Augustowskiego Nr 10 11 ha 9345 mtr.kw

9.       Jakim kapitałem może dysponować w gotówce nie posiada  kapitału

10.   Ilość członków rodziny mężczyzn 1 kobiet 1 dzieci 2

11.   Ochotni czy z poboru Ochotnik

12.   Służba wojskowa Czas służby 1-V-1919 r. do 14-XII-1921 r.

13.   Służba wojskowa ogólna Czas służby od roku 1918 do 1-V-1919 P.O.W.

14.   Służba wojskowa frontowa Formacja 81 p.p.

15.   Otrzymane rany –

16.   Odznaczenia w służbie W.P. –

17.   Czy chce otrzymać na Kresach Wsch. Nabyłem w majątku Prokopowicze gm. Łabno pow. Augustowskiego proszę o przyznanie z płatnej na bezpłatną

 

 

Warszawa,  dnia 28 III 1929 r.

Major dypl.Adam Rudnicki

D-two 23. Dywizji Piechoty

Warszawa-Cytadela

ZAŚWIADCZENIE

 

 

Stwierdzam, że Pan Wacław Wołonsewicz z os. Prokopowicze służył w Okręgu Suwalskim Polskiej Organizacji Wojskowej, w czasie 1918-1919 rok, więcej niż sześć miesięcy.  Na zasadzie rozkazu Pana Ministra Spraw Wojskowych L.1481/W.M./20 r. służba ta liczy się jako służba w Wojsku Polskim na froncie.

Niniejsze zaświadczenie przedstawić we właściwym P.K.U. lub komendzie celem nadania przez uprawnioną władzę Medalu Pamiątkowego za Wojnę 1918 w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 września 1928 r. § 3-a i b punkt 1

 

B. Dowódca Okręgu Suwalskiego P.O.W.

Szef Sztabu 28. Dyw. Piech

 

Adam Rudnicki

-/-

Major dyplomowany

 

Strona główna