Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.comBiogramy
Wołonsiewicz [zobacz]
Bronisław „Bolek” Wołonsiewicz - zmarł 1945 roku ? (umarł po wojnie na tyfus, zaraz po wyjściu z obozu koncentracyjnego), członek polskiego ruchu oporu w Grodnie, uczestnik akcji konspiracyjnych między innymi akcji ulotkowej w Farze grodzieńskiej, więzień obozu w Sztuthofie.Wykres genealogiczny brak danychInformacje na podstawie:

Rudziński Eugeniusz, Wspomnienia dziennikarzy z okresu okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1970. Pracownia historii czasopiśmiennictwa polskiego XIX i XX wieku Polskiej Akademii Nauk. [w:] Materiały i studia do historii prasy i czasopiśmiennictwa polskiego. Zeszyt 15