Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Biogramy

Wołąsewicz [zobacz]
Jakub Wołąsewicz vel Wołonszewicz - (pisownia nazwiska w j. rosyjskim Волонсевич Яков Лукич) syn Łukasza. Urodził się 21.X.1853 roku w Kobryniu. Zmarł w 1939 roku w Grodnie tam też pochowany. Pochodzenie: pochodził z mieszczan m. Kobrynia. Żonaty z Scholastyką Wołąsewicz z domu Lomer. Ojciec Kazimierza Wołąsewicza. Pułkownik armii carskiej, uczestnik wojny rosyjsko – japońskiej 1905 roku, w 1909 - dowódca 4- ej baterii 103-go Pietrozawodskogo pułku piechoty, uczestnik pierwszej wojny światowej. Posiadał majątek we wsi Korejewo, gminy Nowosioło-Pieńkowskije, powiat Rostowski, gubernia Jarosławska. Po rewolucji październikowej w latach marzec 1919 do lipca 1920 m. mieszkał w miejscowości Koziatyn gubernia kijowska. Nie przyjęty do Wojska Polskiego (powód wiek ?) W okresie międzywojennym mieszkał w Grodnie - zaułek Mistrowski 13Wykres genealogiczny Jakuba Wołąsewicza [zobacz]Informacje na podstawie:

W.N. Czerepica. Grodzieńska Prawosławna Nekropolia (od dawnych czasów do początku XX wieku). Grodno 2001
Akta personalne CAW AP- 4674 Jakóba Wołonszewicza
Akta personalne CAW AP-8427 – Życiorys - Kazimierza Wołąsewicza.
Przekaz ustny Ludwika Wołąsewicz