Archiwum
Wo³¹sewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Biogramy

Wo³¹sewicz [zobacz]




Halina Wo³¹sewicz z domu Kie³sznia -



Wykres genealogiczny Haliny Wo³¹sewicz



Informacje na podstawie: