Archiwum
Wołąsewicza


www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz


Antoni Szymański. Całe życie za sterami, Warszawa 1988

Antoni Szymański w swoje książce opisuje historię swojego życia związaną z tworzącym się lotnictwem wojskowym w Polsce. W książce znalazłem dwie interesujące informacje:

s. 22
[informacja dotyczy roku 1926 ]

„ Wtedy stał się cud. W ciągu kilku dni otrzymałem skierowanie na komisję lekarską dla kandydatów do lotnictwa.Groźna komisja, tak zwana Cebula (Centrum Badań Lotniczo- Lekarskich), urzędowała w budynku przy ulicy Puławskiej  w Warszawie w obrębie koszar 1 Pułku Lotniczego. Wraz zemną przed lekarską komisją stanęli: starszy sierżant instruktor strzelania i bombardowania Judejko, plutonowy pirotechnik
Antoni Wołąsewicz i plutonowy bibliotekarz Mieczysław Kuczyński. Niestety , oni odpadli . Mnie się udało. Wróciłem z orzeczeniem : Zdolny jako pilot”

s.23

[informacja dotyczy roku 1926 ]

„Pierwszy mój samodzielny lot miałem wykonać w poniedziałek. Zwolniono mnie z tej okazji zajęć w sobotę i niedzielę. Tymczasem niespodziewanie wraz z serdecznym kolegą plutonowym
Wołąsewiczem zostaliśmy zaproszeni na ślub, i to w dodatku jako starsi drużbowie. Za mąż za wojskowych wychodziły dwie siostry. […] Dom weselny znajdował się około trzech kilometrów od lotniska. Uroczystości zaślubin odbyła się kościele parafialnym w Grudziądzu.”

W publikacji znalazłem także na wkładce s.64-65  zdjęcie
Haliny Wołąsewicz żony Antoniego z przedstawienia teatralnego (trzecia postać od prawej). Pod zdjęciem podpis : Przedstawienie teatru amatorskiego CWOL w Dęblinie (1931r.) Na 33 stronie  wspomnień A. Szymańskiego znalazłem następującą informację: „ …z inicjatywy personelu lotniczego powstał klub teatralny. […] Panie nasze, kreujące wielkie role, na przykład w „ Weselu” Wyspiańskiego, świetnie sobie radziły z trudnościami inscenizacyjnymi.”

Zobacz:

Wykres genealogiczny Antoniego i Haliny Wołąsewicz  [zobacz]

 

Strona główna