Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami …zobacz


Znicz wydany przez J. Krzeczkowskiego. Wilno1835

Pismo Znicz wychodziło w latach 1834-35, było to pismo typowo literackie publikowano w nim między innymi utwory Adama Mickiewicza. Wydawcą był Krzeczkowski Józef - poeta i wydawca inne publikacje wydane Krzeczkowskiego: „Biruta" (Wilno, 1837—38); „Rimembranza" (1843); „Świstek Spirydjona Wedżegi" (1845) – Informacja pochodzi z „Incyklopedja powszechna” t. IX Samuela Orgelbranda

W publikacji tej znalazłem spis prenumeratorów, spis jest alfabetyczny na stronie 8 wymieniony jest między innymi:

WOŁONCEWICZ KAROL

Analiza informacji z publikacji dokonana przez autora serwisu:

Czy na pewno Wołoncewicz ? może Wołyncewicz – błąd drukarski ? - publikacja została wydana w 1835 r. w Wilnie, z tego wnioskuję że Karol Wołoncewicz był mieszkańcem okolic lub samego Wilna według Czesława Malewskiego który opublikował pracę „Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku” Wilno 2002. Ród Wołyncewiczów zamieszkiwał folwark Szyrkowszczyzna - parafia zabłocka, m. Żołudek - parafia żołudzka, m. Lida - parafia lidzka. Wzmiankowany Karol musiał być osobą wykształconą zainteresowaną naukami humanistycznymi. Należało by sprawdzić czy studiował na Uniwersytecie w Wilnie. Wiek: osoba prenumerująca pismo jest osobą stateczną wnioskuję że Karol Wołoncewicz miał nie mniej niż 35-40 lat czyli urodził się przed 1800, około 1795-99 ?. Na koziatyńskim drzewie jest jedna osoba o imieniu Karol syn Jana pochodząca z głównej linii. Na obecnym stanie poszukiwań nie mogę potwierdzić, że w/w Karol jest wzmiankowany na koziatyńskim wykresie.

Publikację możesz znaleźć na stronie: www.books.google.pl

Zobacz:
strona tytułową wydawnictwa „Znicz” [zobacz]
strona nr 8 [zobacz]


Strona główna