Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami

 

 

.

 

 

Wiktoria Śliwowska, Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku.

Słownik biograficzny. Wydawnictwo DIG Warszawa 1998.

 

str.682

 

WOŁONSEWICZ (v. Wołąsewicz) Jakub, ur.ok.1826 lub 1830 ( 1849-23 l. ,1858-28 l) s. Józefa, szlachcic nie wylegitymowany, służył jako lokaj w Wilnie. Należał do spisku braci A i F Dalewskich, dowiedział się o przygotowanym powstaniu od M. Taroniego, wstąpił do Związku Bratniego Młodzieży Litewskiej zwerbował doń Edwarda Dawatza ,W.Gryba i Anzelma Tyszyńskiego Aresztowany został w 1849. Znaleziono u niego podczas rewizji białą broń i proch. Na mocy zatwierdzonej 20  VII 1850 przez Mikołaja I, konfirmacji I. Paskiewicza z 27 V tr, został  skazany ma karę chłosty (1 tys. kijów) i 12 lat ciężkich robót w kopalniach na Syberii: karę odbywał w katordze nerczyńskiej. 1856 przebywał na osiedleniu w Zakładzie Aleksendrowskim. Kawaler

O zwolnieniu od robót „Gazeta Rządowa Królestw Polskiego” poinformowała w nr 7 z dnia 26 III/7IV 1857. Wrócił do kraju 1859 Ponownie znalazł się na Syberii za udział w powstaniu styczniowym na mocy decyzji Michaiła MurawjowaWiszytiela

 

Fajnhauz Dawid, Ruch konspiracyjny na Litwie i Biłorusi 1846-1848 Warszawa 1965

Giller Agaton, Opisanie Zabajkalskiej Krainy w Syberyi t.I-III Lipsk 1867T .II str.111

Lista wygnańców polskich do roku 1860 spisana przez Agatona Gillera na Syberyi.

Album Muzeum Narodowego w Rapperswyll ,Poznań 1872 Str.438

Wiosna Ludów w Królestwie Polskim. Organizacja 1848 roku pod red. Władimira A. Djakowa , Stefana Kieniewicza, i Wiktorii Śliwowskiej ,  Wrocław 1994

BN, rkps III 6555,k.57;GAIO zesp.24, inw 3, pudło 35, poszyt 22, k.20-21; tamże poszyt 37, k13-14; RGIA, zesp.1286, nw.12,vol.962, k.1-3; RBP, zesp.629, vol185, k 48v-49; zob. kartoteka zesłańca Pol. XIX w ( IH PAN)

 

WOŁOSEWICZ, z Akademii Medycznej z Wilna,  za sprawę Szymona Konarskiego zesłany do Rosji

(Giller) Według Józefa Bielińskiego Akademię Medyczno-Chirurgiczną ukończyło w 1839 dwóch Wołosewiczów: Jakób, lekarz weterynarii i Józef, lekarz I klasy następnie w służbie państwowej, figurujący w spisie lekarzy z 1886 jako emeryt, sztablekarz i asesor kolegialny.  Trudno orzec, który z nich był na zesłaniu

 

 

Bieliński Józef, Stan nauk lekarskich za czasów Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie, Warszawa 1880

Lista wygnańców polskich do roku 1860 spisana przez Agatona Gillera na Syberyi. Album Muzeum Narodowego w Rapperswyll, Poznań 1872 Str.727, 757

 

Strona główna