Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz

Berg Nikolaj Vasil'evič, Zapiski o polskich spiskach i powstaniach. Cz. 10 Warszawa 1906


Przedmowa napisana przez Nikolaja Vasil'eviča Berga

s. 138- 142

Wobec tak strasznego tępienia żywiołu polskiego i polskiej ziemskiej własności na Litwie jak się systematycznie przeprowadza po powstaniu 1863 roku, wpisuje tu dla pamiątki spis obywateli posiadaczy ziemskich w powiecie brzeskim, w guberni grodzieńskiej, sporządzony w 1862 roku, gdy zamierzano założyć w Brześciu Litewskim dom rolniczo-komisowy. Spis ten nie wymieniał dotyczących nazw posiadłości ziemskich, starałem się więc uzupełnić go pod tym względem, ale po trzydziestu latach nie zupełnie mi się to udało. Jakkolwiek bądź i w tym stanie jak jest, dowodzi czysto polskiego charakteru tej części Litwy.

Lista zawiera 128 nazwisk, pod pozycją 124 na stronie 142 znajduje się wpis: ? Wołoncewicz. (gdzie znak zapytania (?) odpowiada brakiem imienia, brak jest także nazwy majątku)Zobacz stronę tytulową i pełną listę (pliki jpg.)

Strona tytułowa [zobacz]
Strona 138 [zobacz]
Strona 139 [zobacz]
Strona 140 [zobacz]
Strona 141 [zobacz]
Strona 142 [zobacz]Pozycja pochodzi z:

Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Strona główna