Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz
Н.А. Беляева, Н.А. Троицкая, Таможня в Забайкалье: документы и материалы. 1862-1926 гг. Владивосток 2008
N.A Belyeva, N.A. Troickaya, Tamozhnaya w Zabaykale: dokumienty i materialy. 1862-1926 g. Vladivostok 2008

Таможенная служба в Забайкалье

...На должность Читинского таможенного инспектора был назначен опытный таможенный чиновник Александр Валерьянович Волынцевич-Сидорович, занимавший должности управляющего Владивостокской (1902-1907) и Иркутской (1907-1912) таможнями...”

Н.А. Беляева

[6] См. об этом: Таможня на Тихом океане. Документы и материалы. Вып. 2. Хабаровская таможня. Владивосток, 2004. С. 33-35.

tłumaczenie na j. polski autor serwisu P.W.

... Na inspektora celnego w Czycie został wyznaczony doświadczony oficer marynarki, Alexander Valer'yanovich Volyntsevich-Sidorovich, który pracował jako kierownik inspektoriatu celnego we Władywostoku (1902-1907) i Irkuck (1907-1912)...”Strona główna