Archiwum
Wo章sewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artyku造 zwi頊ane z naszymi rodzinami …zobacz


Dr Fil. S.J. Startyko-Kasprzyckiego i Ksi璠za Micha豉 Dmowskiego, Wykaz Polskich Rodzin Szlacheckich, Polska Encyklopedia Szlachecka, Tom XII Warszawa ,1938 Zeszyt 2(49)

WOxSZEWICZ h- ,1789 ( Kpt. ,Br.) str.202

WOΜNCZEWICZ h-1864 brzesko-litewskie (Br.) str.207

WOΜSIECKI h SAS 1500 Wo這siate liskowski (P.p., Ns., Liske ) str. 207

WOΜSIEWICZ h.-,1700 Wo這siewicze bobrujski ( Kpt.) str.207

WOΜSOWICZ h.-,1669 sandomierskie (Br.) str..207

WOΜSZEWICZ h.-,1500 halicki ( Ma.,Br.) str.208

WOΧ哸EWICZ h-,1700; Wo造鎍e 篡tomierski (Mwo) str.209

WOΧNIEC h.-, 1600;Wo造niec 逝cki (Kpt. Ns., Br.) str.209

Kpt.- Kuropatnicki Hr. Ewaryst Andrzej , Wiadomoci o herbach domów szlacheckich w Koronie i W.X.Litewskim ,Warszawa 1789

Mwo.-. Metryka Wo造雟ka

Ma.-Ma豉chowski Piotr Na喚cz ,Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów , ㄆck ,1790 Lublin,1805

Br.- Borkowski Jerzy Seweryn Hr.Dunin, Roczniki szlachty polskiej.Lwów,1881-83 16 T-w 2.

Ns.-, Niesiecki Ks.Kacper ,Herbarz polski .Wydanie Jana Nep. Bobrowicza. Lipsk ,1839-46 T-w 10.

P-p.-Paprocki Bartosz , Herby rycerstwa polskiego. Kraków ,1584 , fol. i 1858 .

Liske .-Liske Xawery , Akta grodzkie i ziemskie z czasów R.Polskiej . Lwów 1868


Strona gówna