Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz


Canadian Volunteers in Spain 1936-1938

http://www.web.net/~macpap/volunteers.htm

The list below contains the names of 1,547 persons listed on the national memorial in Ottawa.It includes Canadians in either the Mackenzie-Papineau Battalion or assigned to other battalions or in other corps such as medical, communications, transportation or intelligence.

Vincenty WoloncewiczTłumaczenie:

Poniższa lista zawiera nazwiska 1547 osób wymienionych w Archiwum Narodowej Pamięci w Ottawie. Obejmuje Kanadyjczyków albo członków batalionu Mackenzie-Papineau* lub przypisane do innych batalionów także ochotników którzy służli w korpusie medycznym, łączności, transporcie i wywiadzie.

Vincenty Woloncewicz

* Mackenzie-Papineau - batalion Kanadyjczyków, którzy walczyli w ramach XV Międzynarodowej Brygady po stronie republikanów w hiszpańskiej wojnie domowej.Analiza wpisu:

Woloncewicz Vincenty był żołnierzem ochotnikiem po stronie republikanów w wojnie domowej w Hiszpanii, najprawdopodobniej służył w XV Międzynarodowej Brygadzie w batalionie Mackenzie-PapineauStrona główna