Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.comInne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami …zobacz
Ewaryst Andrzej Kuropatnicki. Wiadomość o kleynocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim, Tudzież w przyległych Prowincyach z Ksiąg Paprockiego, Okolskiego, Potockiego, Rzączynskiego, Niesieckiego, Dunczewskego, Chmielowskiego, oraz Aktu Elekcyi JKM Stanisława Augusta Jako też z Aktów Konfedaracyi na Seymie Convocationis 1764 zaczetey, a w roku 1766 rozwiązaney tudzież z Konstytucyi innych Seymów za teraźniejszego Panowania odprawionych Zebrana w Czterech Częściach. Warszawa 1789.

W publikacji znajdziemy następujące informacje:

Część I zawiera traktat wyjęty z księgi Heraldica wydany w 1752 r. przez Józefa Aleksandra Jabłonowskiego.
Część II ma tytuł: Zbiór nazwisk domów z ich herbami w Koronie Polskiey i W.X.Litewskim
Część III ma tytuł: Opisy herbów
Część IV ma tytuł: Chronologia Królów i Xiążąt Polskich.


W części II można znaleźć ułożone alfabetycznie nazwiska rodów (Nazwiska domów) i należny herb dla rodu, na stronie 119 znalazłam następując interesujące nas wpisy:

Wołąszewicz
Wołyniec
Wołyniewicz

przy żadnym z wymienionych nazwisk nie podano informacji o herbie.


Publikację możesz znaleźć na stronie: www.pbc.biaman.pl
Digitalizacja i prawa do publikacji : Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku


Zobacz:
Strona tytułowa Wiadomość o kleynocie szlacheckim... [zobacz]
Strona tytułowa II Części Zbiór nazwisk...[zobacz]
Strona nr 118-119 ...[zobacz]

Analiza informacji z publikacji dokonana przez autora serwisu:

Wiadomość o kleynocie...” to najstarsza drukowana publikacja gdzie występuje pisownia nazwiska Wołąsewicz z pisownią Ą, nazwisko występuje jeszcze w pisowni z „SZ” - Wołąszewicz. Taką pisownię nazwiska spotykamy jeszcze na początku XX w. (np. Jakub Wołonszewicz taka pisownia nazwiska występuje w dokumentach w C.A.W) Na obecnym stanie poszukiwań nie znalazłem z której publikacji lub dokumentu Kuropatnicki powziął informację o „nazwisku domu” - Wołąszewicz. Na podstawie moich dotychczasowych poszukiwań jestem przekonany, że wpis dotyczący rodziny Wołyniewicz dotyczy rodziny Wołyncewicz. W publikacji nie znalazłam innych nazwisk ze zbliżoną pisownią do naszych rodzin.Strona główna