Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz
С. В. Волков, Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны, 2003
S.V. Volkov, Beloe dvizhenie. Enciklopedya Grazhdanskoy voyny, 2003

Na stronie internetowej www.bfrz.ru, która jest stroną Domu Russkkogo Zarubizha Aleksandra Solzhenicyna autorzy serwisu umieścili (http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_3.pdf) pozycję S.V. Volkova, Beloe dvizhenie. Enciklopedya Grazhdanskoy voyny,w pozycji znalazłem nastepujace rekordy które nas zainteresiują:

Волонсевич

Волонсевич Яков Лукич. В эмиграции в Польше, в армию не принят.

Волонцевич

Волонцевич Валентин Васильевич. Полоцкий кадетский корпус 1914, Елисаветградское кавалерийское училище 1914. Штабс-ротмистр 19-го драгунского полка. В белых войсках Восточного фронта; сен.1918 в частях Оренбургского казачьего войска. Ротмистр. /18-56/

Волонцевич Константин Федорович, р. 1874. Товарищ прокурора Виленского окружного суда. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в дек.1919 - фев.1920. На май 1920 в Югославии. В эмиграции там же. Ум. ок. 18 авг.1929 в Панчево (Югославия). /4- 177; 75/

Волонцевич Николай Федорович. Инженер-химик. В эмиграции в зоне КВЖД в Китае, 1921- 1923 член Союза русских инженеров. /677/

Волынцевич

Волынцевич Карл. В эмиграции в Польше. Капитан польской армии. Погиб 1940.

Волынцевич Ромуальд Антонович. В эмиграции в Польше. Генерал польской армии. Ум. 1929.

Волосевич

Волосевич В. А. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован 1920 из Новороссийска на корабле "Анатолий Молчанов". Сын. /4-68/

Волосевич Всеволод. Юнкер. В Добровольческой армии и ВСЮР в 3-м отдельном легком артиллерийском дивизионе; с 7 дек.1918 прапорщик. /30/

Волосевич Демьян, р. в Волынской губ. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Младший унтер-офицер. Эвакуирован на о.Проти на корабле "Кизил Ермак". /4-61/

Волосевич Демьян. Рядовой. В Вооруженных Силах Юга России в составе Сводного полка Кавказской кавалерийской дивизии. Участник Бредовского похода. К 1 июля 1920 в госпитале лаг. Стржалково. /595-1.ч.2/

Волосевич Иван. Полковник. 1918 в гетманской армии; Литичевский уездный воинский начальник, 8 июля 1918 уволен с должности по прошению. /490/

Волосевич Николай, р. в Херсонской губ. Полковник. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле "Решид-Паша". /4-67/

Волосевич О. Подполковник. К нояб.1920 в украинской армии. В эмиграции 1921-1923 в Польше. /318; 330/

Волосевич Сигизмунд. Офицер. 1918 в гетманской армии; сотник, 23 нояб.1918 назначен с 28 авг.1918 офицером для поручений при управлении заведующего передвижением войс Гомельского района. /490/

Волосевич Федор, р. 1894. В эмиграции в США. Ум. ок. 23 мар.1937 в Грэнитвилле (Массачусетс). /101/

Волосевич. (Иван или Николай?) Полковник В Вооруженных Силах Юга России в войсках Новороссийской области; с 12 сен.1919 запасный комендант Одессы и Херсона. /13- 355/

Волосевич. Летом 1920 в Русской Армии в Крыму. Жена Валентина Аркадьевна и сын – на Кипре. /4-21/

Волосевич. Офицер 62-го пехотного полка. В дек.1917 командир "украинизированной" части. /330/tłumaczenie na j. polski -autor serwisu P.W.

Volonsevich

Volonsevich Yakov Lukich. Na emigracji w Polsce, nie został przyjęty do wojska.

Voloncevich

Voloncevich Valentin Vasilevich. W 1914 Połockim Kadetskim Korpusie, Elisavetgradska kawaleryjska szkoła 1914. Sztab-kapitan 19 Pułku dragonów. W białym wojsku na froncie wschodnim; w 1918 w części wojsk kozackich w Orenburgu. Kapitana. / 18-56 /

Voloncevich Konstantin Fiodorovich, urodzony 1874 roku. Asystent prokuratora Sąd Rejonowy Wilnie. W Siłach Zbrojnych w południowej Rosji. Ewakuowany w okresie grudzień 1919 – luty 1920. Od maja 1920 roku w Jugosławii. Tam na wygnaniu. Zmarł 18 sierpnia 1929 w Pancevo (Jugosławia). / 4 - 177, 75 /

Voloncevich Mikołaj Fiodorovich. inżynier chemik. Na emigracji w strefie CER w Chinach, 1921 - 1923 członek Unii rosyjskich inżynierów. / 677 /

Volyncevich

Volyncevich Karl. Na emigracji w Polsce. Kapitan Wojska Polskiego. Zmarł w 1940 r.

Volyncevich Romuald Antonowicz. Na emigracji w Polsce. Generał Wojska Polskiego. Zmarł 1929 roku.

Volosevich

Volosevich V.A. W siłach zbrojnych w południowej Rosji. W 1920 ewakuowanych z Noworosyjska na statku "Anatolij Molchanov. Syn [?]. / 4-68 /

Volosevich Wsiewołod. Junkier. W Armii Ochotniczej i VSYUR w 3-m batalionie artylerii lekkiej, 7 grudnia 1918 chorąży / 30 /

Volosevich Demian, ? w województwie Wołyńskim. W VSYUR i i wojsk rosyjskich do ewakuacji na Krymie. Młodszy podoficer. Ewakuowany do poru Proti na statku "Kizil Ermak. / 4-61 /

Volosevich Demian. Szeregowiec. W Siłach Zbrojnych Południowej Rosji na Kaukazie w pułku kawalerii. Uczestnik Bredovskiego wypadu
Od 1 lipca 1920 roku w obozowym szpitalu. No 1 - Стржалково (Стшалково) | Strzałkowo/ 595-1.ch.2 /

Volosevich Ivan. Pułkownika. W 1918 w wojskach hetmańskich, dowódca wojskowy w Litichevskoy prowincji, 08 lipca 1918 zwolniony ze stanowiska na własną prośbę/ 490 /

Volosevich Mikołaj, w prowincji Chersońskiej. Pułkownika. W VSYUR i armii rosyjskiej do ewakuacji na Krymie. Ewakuowany na statku "Reshid Pasha. / 4-67 /

Volosevich O. Podpułkownik Od listopada 1920 roku w ukraińskiej armii. Na emigracji w Polsce w latach 1921-1923. / 318, 330 /

Volosevich Zygmunt. Oficer. 1918 kapitan wojsk hetmańskich, 23listopada 1918 mianowany z dniem 28 sierpnia 1918 oficerem przy dowództwie Gomelskiego regionu. / 490 /

Volosevich Fedor, urodzony 1894 roku. Na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Zmarł 23 marca 1937 w Grenitville (Massachusetts),. / 101 /

Volosevich. (Iwan lub Mikołaj?) Pułkownik Sił Zbrojnych w południowej Rosji w siłach zbrojnych w regionie Noworosyjsk, 12 września 1919 roku komendant rezerwy Odessa i Cherson / 13 - 355 /

Volosevich. Latem 1920 roku w armii rosyjskiej na Krymie. Jego żona Valentina Arkadyevna i syn- na Cyprze. / 21/04 /

Volosevich. Oficer 62 pułku piechoty. W grudniu 1917 dowódca "ukrainizirovannoy" cz. / 330 /Strona główna