Archiwum

Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami…zobacz

 

 

Grzegorz Motyka. Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. 2006

 

Autor omawia przyczyny i przebieg antypolskich akcji UPA przeprowadzanych w czasie II wojny światowej na Kresach i popełnione wówczas zbrodnie, aktywność ukraińskiej partyzantki przeciwko Niemcom, armii węgierskiej i partyzantce sowieckiej oraz jej stosunek do Żydów i Czechów. Opisuje długotrwałe walki partyzanckie z władzą sowiecką toczone od 1944 r. aż do 1960 r., tj. do czasu zlikwidowania ostatniej leśnej grupy na Ukrainie. Książka wszechstronnie prezentuje cele, taktykę i najważniejsze akcje zbrojne ukraińskiego podziemia, jak również sowieckie represje prowadzone w czasie operacji przeciw partyzanckich przez NKWD i NKGB.*

 

* nota od wydawcy.

 

s.605

 

3. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii na Białorusi

 

„…Według sowieckich ocen w BSRR działało ok. 250 grup OUN – B i UPA liczących od 25 do pięćset osób (ta ostatnia liczba zapewne była przesadzona). Akcje ukraińskiego podziemia miały podobny charakter jak na Ukrainie. Likwidowano wszystkich sympatyków władzy komunistycznej, szczególnie członków partii i pracowników administracji. Zabijano funkcjonariuszy sowieckich organów bezpieczeństwa, dokonywano akcji sabotażowych napadano na budynki rad wiejskich itp. W listopadzie 1944 r. sotnia „ Tybry”  podzielona na oddziały „Orlika” „Chmary” i „Mirowego”, w nocy z 29 na 30 listopada we wsi Samachowicze w rejonie żabczyckim obwód piński zlikwidowała: przewodniczącego rady gminnej Antona Wołosewicza, leśniczego byłego łącznika oddziału partyzanckiego Prokopija Symanowicza i sekretarza rady gminnej Romana Żużyna. Partyzanci w budynku rady gminy spalili dokumenty i  wymalowali na ścianach, drzwiach i szafie i w pobliskich witrynach „kontrrewolucyjne” hasła…”

 

Strona główna