Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami …zobacz
Jakubski Roman J.A., Sprostowanie do artykułu o Absolwentach z Ujazdowa, Listy do redakcji,
[w:] Wojskowy Przegląd Historyczny, Warszawa 1994 t. 4

Skrót artykułu dokonał autor serwisu P.W.Proszę uprzejmie o zamieszczenie na łamach Pańskiego poczytnego czasopisma poniższego sprostowania pewnych błędów i nieścisłości, jakie zakradły się do interesującego tekstu pióra dr Zbigniewa Beckera pt. Absolwenci Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie. Jako kronikarz/ sekretarz klubu Szkoły Podchorążych Sanitarnych – zrzeszenia dawnych podchorążych z Ujazdowa zamieszkałych poza granicami kraju. [...]Autor podaje na wstępie co następuje: „...w zamian po studiach muszą odpracować (odpłatnie) dwa miesiące za rok studiów jako lekarze wojskowi” W rzeczywistości zaś – cytując za tekstem monografii Podchorążowie z Ujazdowa ( Londyn 1972) s. 65 w. 22 od dołu: - Uczniowie zobowiązują się do nieopuszczania z własnej woli Szkoły przed jej ukończeniem oraz do odsłużenia w WP, po jej ukończeniu, czasu w stosunku 2-ch miesięcy za każdy miesiąc pobytu w szkole. Począwszy od roku 1930 zobowiązywanie to wymagało odsłużenia trzech lat za każdy rok studiów [...] Wśród cytowanych 32 nazwisk wychowanków SPS, którzy nadesłali swoje wspomnienia, zauważyłem błędną ich pisownię [...]Wacław Wolien- Wołyńcewicz winno być Wollen- Wołyńcewicz

Zobacz:

Brecker Zbigniew, Absolwenci Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie, Listy do redakcji,
[w:] Wojskowy Przegląd Historyczny, Warszawa 1994 t. 1- 2 [zobacz]Analiza wpisu:
Strona główna