Archiwum
Wołąsewicza


www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami …zobacz
Алфавитный список дворян внесённых в Родословную книгу Дворянского собрания Смоленской губернии.
По данным, опубликованным на 1897 г.
[w:] http://psodor1906.narod.ru/listSmolensk.htm

Волонцевичи (2), Волонцевичи (6),

2-я часть. Военное дворянство, приобретенное чином военной службы.
6-я часть. Древние благородные дворянские роды, доказательство дворянского достоинства, которых восходят за 100 лет, но благородное течение покрыто неизвестностью.

Tłumaczenie na j.polski autor serwisu P.W.

Alfabetyczny spis szlachty wpisanej do księgi rodowodowej Zgromadzenia Szlacheckiego regionu smoleńskiego.
Według danych opublikowanych w 1897 roku

Voloncevich (2), Voloncevich (6),

Część 2. szlachta wojskowa, uzyskała stopień za służbę wojskową.
Część 6. świadectwo pochodzenia szlacheckiego stanu, który sięga ponad 100 lat, z zastrzeżeniem co do wiarygodności.Strona główna