Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

 

 

Współcześni Uczeni Polscy Słownik biograficzny Tom IV S-Ż Warszawa 2002 s., 742

 

 

WOŁOSOWICZ NINA ur. 28 lutego 1931 w Rybołach: biochemia (analityka kliniczna)

Absolwentka chemii UW 1956, dr nauk  przyr. UŁ 1966, dr hab. biochemii AM w Białym stoku 1978, prof.1989 .AM w Białymstoku: asystent, st. asystent, wykł. Zakł. Chemii Fizjologicznej 1956-71, wykł. st. wykł. Inst. Diagnostyki Lab.1971-80 doc.1980-89, prof.nadzw.1989-95 prof.1995, kier. Zakł. Diagnostyki Hematol.1985-96 Czł. Kom. Hemostazy i Mikro krążenia PAN 1987-97.

 

Badania: syntetyczny inhibitor fibrynolizy (EACE); zaburzenia hemostazy w patogenezie narządów Trawiennych trzustki, wątroby choroby wrzodowej; udział granulocytów w hemostazie; funkcja obronna granulocytów w stanach klinicznych takich jak: aktywacja fibrynolizy, niewydolność nerek, alkoholizm

Publikacje: 110 publ. 3 skrypty. Promotor 6 prac doktorskich i 1 habilitacji.

Nagrody: czterokrotnie Min. Zdrowia i Opieki Soł. (zesp.) 1962, 1964, 1967, 1990 (indyw.) 1984

 

 

Strona główna