Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz


Czesław Malewski, Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Wilno i powiat wileński - rękopis

Czesław Malewski jest moim zdaniem najwybitniejszym współczesnym badaczem rodów pochodzących z Litwy, dzięki poszukiwaniom Malewskiego dostajemy następną bezcenną pracę „Spis szlachty zamieszkałej w m. Wilnie w różnych latach XIX wieku- Informacja z metryk kościelnych.” Wilno 25 stycznia 2009 r. Praca została opublikowana na stronie: http://genealogia.lt/szlachta_wilenska.pdf na stronie 51 publikacji znallazłem następujące informacje:

s.51

Wołasewicz, Wilno 1817 – 1832 r.
Wołyncewicz, Wilno 1828 – 1834 r.
Wołonsewicz, Wilno 1895 r.
Wołosewicz, Wilno 1805 – 1877 r.


Strona główna