Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com


Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami [zobacz]


Rocznik oficerski 1924. Warszawa 1924. Ministerstwo Spraw Wojskowych.  Sztab Generalny – Oddział V.

Publikacja pochodzi z: www.wbc.poznan.pl
Prawa do dysponowania publikacją : Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Indeks nazwisk.

s. 1656
Wolonsewicz Stanisław 183, 434

s. 1657

Wołąsewicz Kazimierz 312, 417

Wołosewicz Walerjan 183, 488
Wołosewicz Witold 691, 785
Wołosewicz Zygmunt 1281, 1331

Wołosiewicz Witalis 204, 415

Wołyncewicz Czesław Antonii 312, 428
Wołyncewicz Karol  580, 624

Wołyńcewicz Romuald inż.  27, 119

 Opis szczegółowy:

 Wolonsewicz Stanisław

s. 183

Oficerowie rezerwowi
24 pułk piechoty[1]
Porucznicy       

Wolonsewicz Stanisław

s.434

Lista Starszeństwa [2]Ofic. Rez. Piechoty – Porucznicy
Porucznicy
Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.

825. Wolonsewicz Stanisław 24 p.p.

Wołąsewicz Kazimierz

s.312

81 pułk piechoty[3]

Oficerowie rezerwowi

Kapitanowie

Wołąsewicz Kazimierz

s.417

Lista Starszeństwa Ofic. Rez. Piechoty – Kapitanowie

Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.

603 Wołąsewicz Kazimierz

WOŁOSEWICZ

Wołosewicz Walerjan

s.183
Oficerowie rezerwowi
24 pułk piechoty
Porucznicy
Wołosewicz Walerjan

s.488

Lista Starszeństwa Ofic. Rez. Piechoty – Porucznicy
Porucznicy
Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r. ? sprawdź !!!

77. Wolosewicz Walerjan 24 p.p.

Wołosewicz Witold

s. 691

29 pułk artylerji polowej[4]
Oficerowi rezerwowi
Podporucznicy
Wołosewicz Witold

s.785

Lista Starszeństwa Ofic. Rez. Artylerji – Podporucznicy
Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.

127. Wołosewicz Witold 29 p. a. p

Wołosewicz Zygmunt

s.1281

Korpus oficerów administracji
Dział kancelaryjny
Lista Starszeństwa Ofic. Zaw. Adm. Dział Kanc. – Mjr.-Kap.
Kapitanowie
Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.

9. Wołosewicz Zygmunt  (P.K.U. Gniezno O.E.)

s.1331

Powiatowe Komenda Uzupełnień
P.K.U Gniezno

Wołosewicz Zygmunt kpt. kanc.

Wołosiewicz Witalis

s.204

32 pułk piechoty[5]
Oficerowi rezerwowi
Kapitanowie

Wołosiewicz Witalis

s.415

Lista Starszeństwa Ofic. Rez. Piechoty – Kapitanowie
Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
401 Wołosiewicz Witalis 32 p.p.

Wołyncewicz

s.312

Wołyncewicz Czesław Antonii

81 pułk piechoty
Oficerowie rezerwowi
Porucznicy
Wołyncewicz Czesław Antonii

 s.428

Lista Starszeństwa Ofic. Rez. Piechoty – Porucznicy
Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
157. Wołyncewicz Czesław Antonii 81 p. p.

Wołyncewicz Karol 

s. 580

25 pułk ułanów[6]
Barwy proporczyka:
biało-czerwona z niebieskim paskiem pośrodku

Oficerowie rezerwowi
Porucznicy
Wołyncewicz Karol

s. 624

Lista Starszeństwa Ofic. Rez. Kaw. – Porucznicy
Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.

263 Wołyncewicz Karol

Wołyńcewicz Romuald

s. 27

Korpus Kontrolerów
Grupa II
Szef grupy

Wołyńcewicz Romuald inż. gen. bryg.

s. 119

Korpus Generałów
Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.

34. Wołyńcewicz Romuald inż. Szef grupy II k.k.

 [1] 24 Pułk Piechoty (24 pp) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP stacjonujący w garnizonie Łuck i podporządkowany dowódcy 27 Dywizji Piechoty.

[2] Starszeństwo (porządek starszeństwa) — reguła nakazująca ustalić kolejność osób według ich, stażu lub rangi (ważności).

[3] 81 Pułk Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego (81 pp) – oddział piechoty. Przed 1939 stacjonował w Grodnie.

[4] 29 Pułk Artylerii Lekkiej [1] (29 pal) - oddział artylerii Wojska Polskiego II RP. Pułk w 1939  stacjonował w garnizonie Grodnie (I dywizjon w Suwałkach).

[5] 32 Pułk Piechoty (32 pp) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP. Garnizonem pułku była Twierdza Modlin (III batalion stacjonował w Działdowie).

[6] 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich (25 p.uł.) - oddział kawalerii Wojska Polskiego II RP. Pułk stacjonował w garnizonach: Kalisz (1921), Nowogródek (1921-1924) i Prużana (1924-1939).