Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami ...zobacz
The Royal College of Psychiatrists, The Psychiatrist, PGW 13 (2): 105. (1989)

WACLAW WOLLEN MBE, formerly Consultant Psychiatrist, Darenth Park Hospital, Kent Friends and colleagues of Ken Wollen will be saddened to learn of his death on 31 August 1988 follow ing a prolonged period of ill-health, the last 18 months spent in hospital. He was born in Poland and qualified in medicine at Warsaw University 1935. He served in the Polish Army from 1929 -1949, gaining distinction as an officer in the Polish Army Medical Corps which came under British command after 1940. He saw action in the Polish Armoured Division and received decorations including the MBE for war services. In 1945 he joined the Colonial Medical Service in Grenada and subsequently returned to pursue a career in public health and psychiatry, obtaining the DPM in 1957. As former Deputy Medical Superin tendent and Consultant Psychiatrist at Darenth Park Hospital until his retirement in 1974, he took a par ticular interest in mentally handicapped children and their families. He established a renowned Children's Unit at Goldie Leigh Hospital with combined psychiatric/ paediatric clinics which served as a model until the community care movement arose which sought to remove mentally handicapped children from residential hospital care. He also pursued a special interest in mentally impaired offenders, adding the DMJ to his qualifications in 1964. He served on the Mental Health Review Tribunal and participated actively in hospital administration as chairman of various committees. He took part with the greatest enthusiasm in the training of doctors and nurses, especially in medical aspects of mental handicap. He collected a notable library of literature on mental deficiency, mental subnormality and mental handicap, reflecting changes in percep tion of the subject. Ken Wollen viewed future developments in his field with some misgivings, being of the generation which saw merit in one specialist maintaining conti nuity of support and overall responsibility for a handicapped patient from early childhood into adulthood. This was undoubtedly valued by families who kept in regular contact over decades. He was involved in planning for the reorganisation of local hospital services, but some projects which he advo cated were ultimately swept away in the vogue for community care in which psychiatry was to play a reduced part. His death coincided with the closure of Darenth Park Hospital, to which he had devoted the latter years of his varied medical career.

PGW

tłumaczenie tekstu autor serwisu P.W.

Wacław Wolen MBE, były konsultant psychiatra, Darenth Park Hospital, Przyjaciele Kenta i koledzy Kena Wollena będą zasmuceni, kiedy dowiedzą się o jego śmierci w dniu 31 sierpnia 1988 po jego długiej chorobie, ostatnie 18 miesięcy spędził w szpitalu. Urodził się w Polsce gdzie uzyskał kwalifikacje w dziedzinie medycyny na Uniwersytecie Warszawskim 1935. Służył w Wojsku Polskim od 1929 do 1949, zdobywając wyróżnienie jako oficer Wojska Polskiego korpusu medycznego, które znalazły się pod dowództwem brytyjskim od 1940 roku. Brał udział w działaniach Polskiej Dywizji Pancernej, otrzymał odznaczenia w tym MBE za zasługi wojenne. W 1945 roku dołączył do Colonial Medical Service w Grenadzie, a następnie powrócił do kontynuowania kariery w dziedzinie zdrowia publicznego i psychiatrii, uzyskując DPM w 1957 roku. Były wiceszefem do spraw medycznych i konsultantem w dziedzinie psychiatrii na Darenth Park Hospital do czasu przejścia na emeryturę w 1974 roku, w pracy zawodowej szczególnie był zainteresowany dziećmi niepełnosprawno umysłowo i ich rodzinami. Założył Children's Unit at Goldie Leigh Hospital połączenie szpitala psychiatrycznego z kliniką pediatryczną, który służył jako wzór dla opieki publicznej które starały się usunąć dzieci niepełnosprawnych umysłowo z publicznej opieki szpitalnej. Interesował się także upośledzonymi umysłowo przestępcami, dodając DMJ do swoich kwalifikacji w 1964 roku. Służył na na rzecz zdrowia psychicznego społeczeństwa, aktywnie uczestniczyła w administracji szpitala jako przewodniczący poszczególnych komisji. Brał udział z największym entuzjazmem w zakresie szkolenia lekarzy i pielęgniarek, z szczególnym uwzględnieniem opieki medycznej upośledzono umysłowych. Zebrał znaczącą bibliotekę literatury z dziedziny upośledzenia umysłowego. Ken Wollen z obawami patrzył na przyszły rozwój swojej dziedziny naukowej, będąc z pokolenia lekarzy którzy wiedzą że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za pacjenta niepełnosprawnego umysłowo od wczesnego dzieciństwa do pełnej dojrzałości. Był cenione przez rodziny pacjentów, z którymi utrzymywały stały kontakt przez dziesięciolecia. Był zaangażowany w planowanie rozwoju szpitali lokalnych, ale niektóre projekty, zostały zastopowane przez opiekę publiczną, w której psychiatria była ograniczana. Jego śmierć zbiegła się z zamknięciem Darenth Park Hospital, dla którego poświęcił ostatnie lata swojej różnorodnej kariery medycznej.

PGW


Strona główna