Archiwum

Wołąsewicza

 

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

 

 

Leszek Grot, Grigorij Łobariew, Pamięć wspólnej walki, Warszawa 1989.

 

 

Według archiwalnych danych w bitwie pod Lenino 1 dywizja piechoty wraz z 1 pułkiem czołgów straciła 3054 żołnierzy. Straty te stanowiły 23,7% ogólnego stanu dywizji przed bitwą. W tej liczbie poległo lub zmarło z ran 510 żołnierzy.[...]. Polegli i zmarli z ran pierwotnie chowani byli przeważnie we wspólnych mogiłach w rejonie Lenino, wzgórza 215,5 wsi Mojsiejewo, Sysojowo, Dudy, Nikolenki, Puziki, Zachwidowo. Aktualnie cmentarz pod Lenino i mauzoleum na wzgórzu 215,5 na zachód od Mierei chronią prochy żołnierzy pierwotnie pochowanych w trakcie tej bitwy i po jej zakończeniu toku prac identyfikacyjnych ustalono nazwiska 469 żołnierzy pochowanych pod Lenino. Na cmentarzu pod Lenino znajduje się pomni z wyobrażonymi sztandarami polskim i radzieckim oraz tablicą z datą 10-18 X 1943[...] Na wzgórzu 215,5, o które toczyły się ciężkie walki, zostało wbudowane po wojnie mauzoleum polsko-radzieckiego braterstwa broni. Zawiera ono materiały dotyczące przebiegu bitwy pod Lenino.[...]. Zostały także wykute nazwiska żołnierzy poległych w bitwie pod Lenino.

 

 

LISTA POLEGŁYCH

 

s.112

 

WOŁONCEWICZ STEFAN s. Józefa, ur. 1918 r. szer.2 pp

 

 

 

 

Strona główna