Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

A Boniecki, Herbarz Polski: wydanie nowe, elektroniczne wydanie drugie, rozpoznał, zanalizował i za indeksował dr Marek Jerzy Minakowski wersja 1.0. ISBN 83-918058-0-8 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne Kraków 2002

Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne
ul. Ściegiennego 70/59
30-809 Kraków
Polska
office@przodkowie.com

 

W wersji elektronicznej dr Marek Jerzy Minakowski znalazł nastepujące interesujące nasz odnośniki

Wołosowicz - Kowalski h. Ostoja

Wołyniec - Czaplic h. Kierdeja, Czerczycki, Dobrzyński h. Jelita, Jełowicki h. wł., Kropiwnicki, Łychowski h. Jasieńczyk,

O wydaniu

Niniejsze wydanie oparte jest na tekście pierwszego wydania Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego (Warszawa 1899-1913). Nie wprowadzano żadnych zmian do oryginalnego tekstu (poprawiono niektóre błędy drukarskie, a w pewnych przypadkach ujednolicono konwencje wydawnicze, takie jak podział na akapity). Najistotniejszym wtargnięciem było wprowadzenie erraty w tekst oryginału. Widać to zwłaszcza w przypadku tomu Uzupełnień, który „rozpłynął się” w dwóch tomach początkowych.

Ponad sto lat minęło odkąd Adam Boniecki rozpoczął druk swego działa i prawie 90 odkąd druk został wstrzymany wkrótce po jego śmierci. Osiągnięcia wieku komputerów umożliwiły ponowne wydanie jego pracy w zupełnie nowej postaci. Technologia XML, następczyni SGML, okazała się doskonała do realizacji tego zadania.

Jesteśmy obecnie w pół drogi; tekst jest w całości rozpoznany i większość słów została oznaczona tagami. Jako że operacja tagowania (otagowano ponad milion słów!) dokonywała się automatycznie lub półautomatycznie, wciąż jeszcze dziesiątki tysięcy z nich nadają się do korekty. Mimo wszystko rezultaty były tak fascynujące, a zapotrzebowanie tak duże, że nie dało się dłużej ukrywać wyników tej pracy i wydawca zdecydował się opublikować wersję wstępną.

Poszukujemy teraz możliwości scalenia danych z Herbarza Bonieckiego z innymi wielkimi bazami danych. Mamy nadzieję, że ktoś inny podejmie się rozpoznania i analizy takich źródeł jak Słownik Geograficzny, Herbarz Niesieckiego czy Rodzina Uruskiego... Chcielibyśmy zacytować tu teraz fragment z oryginalnej przedmowy A. Bonieckiego:

„W przyszłości, gdy wszystkie akta grodzkie i ziemskie b. Rzeczypospolitej Polskiej będą przejrzane i z nich sumaryusze sporządzone, poznamy dokładnie liczbę szlachty polskiej i jej dzieje. Ponieważ nie jedno jednak pokolenie przejdzie zanim to nastąpi, myślę, że wydanie dzisiaj obfitych i ważnych wiadomości historyczno-genealogicznych, o szlacheckich rodach, w ciągu lat dwudziestu pięciu zbieranych przeze mnie w archiwach krajowych, będzie nietylko ciekawe, ale i pożyteczne.”

strona główna